Ako na cudzí jazyk efektívnejšie?

Ako na cudzí jazyk efektívnejšie?

Učíte sa po anglicky? Možno sa vám stalo, že napriek úpornej snahe natlačiť si do hlavy nové slovíčka sa vám to nedarilo. Prečo ani vy nepatríte do skupiny šťastlivcov, na ktorých sa cudzie slová priam lepia?

To, že bez znalosti cudzieho jazyka, najmä angličtiny, sa dnes takmer nikam nepohnete, si uvedomuje takmer každý. Jeho dôležitosť podporuje aj fakt, že sa ho deti učia už od prvého ročníka základnej školy, povinná maturita z cudzieho jazyka obsahuje testovanie jeho porozumenia a gramatiky a v jej ústnej časti študentov hodnotia aj na základe ich schopností konverzovať v cudzom jazyku. A to nehovoríme o štúdiu vedy, technológie alebo medicíny na vysokej škole, ktoré je bez adekvátnej znalosti angličtiny skutočne problematické.

Celý školský systém zdôrazňuje dôležitosť kladenú na angličtinu alebo na akýkoľvek druhý jazyk. Prečo je však toľko mladých ľudí, ktorí majú problémy čo i len vysvetliť cestu na autobus turistovi hovoriacemu po anglicky či na porade v ich prvom zamestnaní v medzinárodnej firme nevedia povedať ani len svoj životopis? Školské metódy výučby cudzieho jazyka sú totiž často odsúdené na neúspech. Jazyková metodologička Katalin Deák z jazykovej školy Helen Doron English vie, prečo to tak je.

Dôvod 1: Všetko sa učíme naraz

Učiť sa cudzí jazyk, to nie je, ako jesť čokoládový koláč spolu so šľahačkou a s ovocím. Pri výučbe platí, že by ste sa mali učiť všetko postupne. „Aj bábätko nasáva materinský jazyk zaradom. Najskôr absorbuje zvuky jazyka, počúva a učí sa rozprávať, až neskôr začína čítať a písať. Takýto postup by mal byť zachovaný aj pri učení cudzieho jazyka,“ vysvetľuje Katalin Deák. V školách sa však už od prváčikov, ktorí predtým vôbec neprišli s cudzím jazykom do styku, očakáva počúvať zvuky, pozerať na písmená, ktoré môžu byť z úplne odlišnej abecedy, učiť sa abstraktné pravidlá gramatiky, ktoré sú pre deti niekedy úplne mätúce – a to všetko naraz.

Dôvod 2: Málo samostatne rozprávame

Čas na vyučovacej hodine je limitovaný. Pri tradičných triedach s väčším počtom študentov učiteľ nie je schopný počúvať každého žiaka individuálne, a tak ich často vyzýva opakovať či recitovať v skupinách. Nehovoriac o tom, že ak aj učiteľ poskytne priestor na rozprávanie, je bežné, že o slovo sa väčšinou hlásia tí istí, výrečnejší alebo „vyvolení“ študenti, ktorí často nemajú s jazykom problémy. Ostatní – hanbliví a neistí – ostávajú v úzadí.

„Takíto študenti sa tak môžu učiť angličtinu roky bez toho, aby vôbec dostali možnosť rozprávať po anglicky,“ hovorí odborníčka a dodáva: „Aj preto je vhodné, ak chceme, aby naše dieťa napredovalo, vybrať jazykovú školu, kde sa vyučuje v skupinkách od 4 do 8 žiakov.“

Dôvod 3: Žiadna priama spätná väzba

Ak študenti nedostávajú dostatok priestoru na rozprávanie, učiteľ nemôže sledovať pokroky každého osobitne. Výsledkom je, že študent nedostáva spätnú väzbu, preto nemá motiváciu zlepšovať sa.

Dôvod 4: Výslovnosť trpí
Rodený po anglicky hovoriaci učiteľ je na našich školách ešte stále rarita. Angličtinu dokonca vyučujú aj učitelia, ktorí ju učia bez potrebnej atestácie, či na ňu prešli z iného jazyka, napríklad z ruštiny. Študentom potom odovzdávajú nedokonalú angličtinu, často s ťažkým prízvukom, preto nemajú vôbec možnosť napočúvať správnu výslovnosť. „Je dôležité, aby aj učitelia či lektori neustále napredovali. Samozrejmosťou by mali byť pravidelné školenia a každoročná certifikácia spolu s profesionálne pripravenými učebnými materiálmi a pomôckami, ktoré by sa mali prirodzene vkladať do výučby. Robia ju tak zaujímavejšou a najmä efektívnou,“ hovorí lektorka.

Dôvod 5: Zábrany vedú k zlyhaniu
Úzkosť pri odpovediach nie je pri klasickom vyučovaní neobyčajná, ale pri cudzom jazyku sa prejavuje oveľa viac ako pri iných predmetoch. Študent sa pri ústnej odpovedi cíti pod tlakom, nedarí sa mu okamžite vydolovať slovnú zásobu a spojiť ju so správnymi pravidlami gramatiky. To všetko sa odohráva pred zrakmi spolužiakov a učiteľa, ktorý ho za túto odpoveď ohodnotí známkou.

Výsledok? Mnoho nesmelých študentov pri zlyhaní v takejto situácii na cudzí jazyk často zanevrie. „Ideálne je, ak učenie prebieha v uvoľnenej atmosfére, bez toho, aby sa žiak musel obávať zlyhania. Kde sa neukazuje na deti prstom a úspech sa nemeria cez písomky. Na správnych kurzoch či krúžkoch angličtiny je učenie zábavné a deti sa naň tešia.“

Dôvod 6: Memorovanie nie je cesta
Tradičné vzdelávanie dáva veľký dôraz na rutinnú výučbu. Úspech študenta často závisí od schopnosti vysypať fakty či napísať bez chyby písomky. Školy tak chrlia absolventov, ktorí vedia po anglicky čítať a písať, ale nie sú schopní spýtať sa na cestu či objednať si jedlo v reštaurácii.

Odborníčka radí: „Ak chcete, aby raz vaše dieťa vedelo cudzí jazyk plynule, prihláste ho aj na jazykový krúžok popri škole, kde sa mu budú individuálne venovať. Úspešné jazykové zručnosti by mali vychádzať z prirodzenej postupnosti absorbovania cudzieho jazyka – bez stresu. Deti sa pútavou formou cez hry, pesničky, riekanky naučia nielen hovoriť, ale v anglickom jazyku aj myslieť.“

Tipy, ako na cudzí jazyk:
1. Ak učenie prebieha všetkými zmyslami, deti si ho zapamätajú najlepšie.
2. Vďaka pesničkám žiaci lepšie vnímajú správnu melódiu, prízvuk a rytmus jazyka – stačí ich počúvať aj pri jedení, hraní či zaspávaní.
3. Úspech v učení sa nemeria cez písomky a skúšanie, vhodná je pozitívna motivácia.
4. Dôležité je neprestávať v učení, aj keď pokroky nie sú zjavné na prvý pohľad.
5. Netlačte na dieťa, pamätajte, že každé má svoje vlastné tempo.

Autor: Marcela Martinková/Báječná ŽENA

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Zamestnanie"

Poradňa