Partner si potom myslí, že ho ten druhý už neľúbi a nechce s ním zdieľať jeho ťažkosti. Nasledujúcich päť viet dokáže zvrátiť tok týchto negatívnych myšlienok. Dajú znova šancu vašej láske, preto ich používajte čo najčastejšie

Vyzeráš výborne (Páčiš sa mi, Si stále sexi,...)
Bohužiaľ, starnutie so sebou prináša nielen skúsenosti a osobnostnú zrelosť, ale aj vrásky, sivé vlasy či ochabujúce telo. Preto je nesmierne dôležité počuť, že napriek týmto skutočnostiam sme stále pre nášho partnera príťažliví. Tieto jednoduché vety (uvedené v nadpise) dokážu naozaj zázrak. Počuť o svojej príťažlivosti a atraktivite od partnera je dôležitým prvkom, ktorý dokáže budovať naše sebavedomie. Preto nimi nešetrite!

parik hadka
Zdroj: Shutterstock

Ďakujem ti
S plynúcimi rokmi sa stáva, že prestaneme partnerovi dávať najavo ako si vážime, čo pre nás alebo pre vzťah robí. Všetko vnímame akosi automaticky. Kašleme na slovíčka „prosím“ či „ďakujem“, málokedy povieme, že si niečo vážime. Predpokladáme, že partner vždy príde, urobí, čo má, tak načo to komentovať? Ak nechcete, aby sa váš vzťah dostal do fázy stagnácie, povedzte občas partnerovi čarovné slovko „ďakujem“. Dáte mu ním signál, že oceňujete, čo pre vás robí a že to nepovažujete za samozrejmosť.