Vybrali sme 9 najvýraznejších predskokanov rozvodov, ktoré vedci a vedkyne zaznamenali.

1. Úsmevy na fotkách z detstva

Psychológovia vykonali sériu testov, aby sa pokúsili pochopiť, či je možné predpovedať rozvod už v ranom veku. V jednej štúdii sa zamerali na obrázky z vysokoškolskej ročenky a hodnotili intenzitu úsmevov na stupnici od 1 do 10.

.
Zdroj: Shutterstock

Nikto z tých, ktorých úsmevy boli ohodnotené najvyššou desiatkou, sa nerozviedol. Medzi zamračenými sa zároveň rozviedol každý štvrtý. Vo všeobecnosti výsledky ukazujú, že ľudia, ktorí na fotkách vyzerajú zachmúrene, sa rozvádzajú 5-krát častejšie ako tí, ktorí sa usmievajú.