Je to v ňom veľakrát ako na hojdačke, pekné chvíle striedajú problémy, súhru striedajú konflikty. Ako nechcete problémy vidieť a rezignujete na ich riešenie, poriadne sa oblečte, lebo chlad, ktorý sa u vás doma rozhostí bude horší ako keby vám vypli kúrenie.  

Partneri nemajú chuť už nič napravovať

Pokazila sa vám žehlička alebo televízor? Šup s nimi na smetisko, veď si kúpime nové.  Bohužiaľ, tento prístup sme si v dnešnej dobe preniesli aj do vzťahov. Príde problém? Najjednoduchšie je vzťah ukončiť a vrhnúť sa do nového. Budovať, naprávať chyby, riešiť problémy sa dnes nenosí. Prvým znakom, ktorý signalizuje chlad vo vzťahu je neochota vzťahy vylepšovať, pracovať na nich, načúvať partnerovi a komunikovať s ním o riešeniach. Podľa mnohých je to strata času. Výsledkom sú zlomené srdcia a nakoniec samota.

Útek od problémov
Ďalším znakom modernej doby je, že každý si chce život užívať, uľahčiť si ho  a žiť v pohode, bez problémov. Preto mnohí partneri od problémov utekajú, namiesto toho, aby sa pri nich zastavili a hľadali riešenia. „Uviazli sme v hádkach? Rozveďme sa. Nahneval si ma? Odídem od teba!“ Psychológovia však vedia, že útek zo vzťahu neprinesie  úľavu. Ak človek uteká pred každým problémom a strieda vzťahy, nemá šancu zakotviť. Hľadať vzťah bez problémov je ilúzia. Najväčším problémom takého človeka je však jeho vnútorný problém - neochota riešiť problémy a pred tým nemôže utiecť.

Povrchnosť namiesto hĺbky
Ak do vzťahu vstupujete z nesprávnych dôvodov je otázkou času, kedy v ňom zavanie chlad. Keď si vezmete partnera len preto, lebo dobre vyzerá, je bohatý, potrebovali ste vypadnúť z domu alebo ste otehotneli, vypomstí sa vám to. Krása vyprchá, peniaze sa rozkotúľajú, nasťahovanie sa k niekomu, koho sotva poznáte môže vo výsledku znamenať presun z blata do kaluže.