Teória pripútania ovplyvňuje to, ako správate v partnerských vzťahoch a priamo určuje, akých mužov priťahujete a ako riešite či vyvolávate vzťahové problémy. Žiadny z týchto štýlov nie je zlý či dobrý. No jeho uvedomenie vám pomôže lepšie sa zorientovať vo vašich potrebách a spôsobu komunikácie s partnerom.

VEDELI STE, ŽE...

...teóriu pripútania priniesol už v 50. rokoch minulého storočia britský psychológ John Bowlby. Pomáha pochopiť, aký máme vzťah k opačnému pohlaviu a podľa akého (podvedomého) kľúča si vyberáme partnerov. Základom pre vytvorenie tejto teórie bolo pozorovanie dynamiky vzťahu matky a dieťaťa. Vzťah s rodičmi alebo opatrovateľmi  už vo veku bábätka priamo ovplyvňuje typy vzťahov a partnerov, ktorí vás priťahujú.