Pracujte na tom, aby ste partnerovi viac dôverovali
Nedostatok dôvery je sprievodným javom mnohých vzťahov. Dôležité je odlíšiť či nedôvera vyplýva z nejakého konkrétneho kroku, ktorý partner niekedy urobil a narušil ním vašu dôveru v neho alebo je to konštrukt, ktorý sa zrodil vo vašej hlave a vyplýva z vlastnej slabej sebadôvery. Ak ho budete neustále podozrievať, spovedať, vyčítať mu každý pohľad na ulici na cudziu ženu, váš vzťah stratí ľahkosť a radosť. Očista spočíva v tom, že budete pracovať na zvýšení vlastnej sebadôvery i dôvery v partnera. Ak je to všetko iba v rovine „haluzí“, partner potrebuje vedieť, že mu veríte a že si ho vážite.

s
Zdroj: Shutterstock

Staňte sa jedným tímom a prestaňte navzájom súperiť
Páry veľmi často robia chybu v tom, že sa nevnímajú ako súčasť jedného tímu, ale súťažia medzi sebou. Vyčítajú si, kto koľko zarobí, kto vyniesol tento týždeň smeti častejšie, porovnávajú, koľkokrát boli na návšteve u jej rodičov a koľko u jeho, no najhoršie je, keď vzájomne spochybňujú svoje rodičovské kompetencie. Ak si budete predhadzovať, kto je v čom lepší rodič, ak budete neustále zbierať body a súťažiť, kto je lepší, zo vzťahu sa vytratí súdržnosť a harmónia. Prestaňte počítať skóre. Manželstvo nie je futbal. Aby váš vzťah fungoval, musíte sa spoločne deliť o úspechy i prehry a nezáleží na tom, koho úspech alebo prehra to bola. Raz potiahne vzťah jeden, inokedy druhý. Raz zarobí viac on, inokedy vy. Ste predsa jeden tím!

Nebuďte pasívne agresívna
Mlčíte, aby ste potrestali partnera? Ignorujete ho, ak niečo od vás chce, vyvolávate v ňom pocity viny, častujete ho ironickými poznámkami alebo sa „bránite“ otázkami typu: „Si ty normálny? To nemôžeš myslieť vážne!“? Tento typ správania je v rámci partnerskej komunikácie vysoko manipulatívny. Človek používajúci pasívnu agresivitu nevyjadruje na rovinu, čo mu vadí alebo svoj hnev. Nie je schopný a ochotný otvorenej komunikácie. A preto ak chcete svoj vzťah očistiť, nezastierajte, nebuďte ironickí, nevzbudzujte v partnerovi pocity viny, ale otvorte sa a úprimne povedzte, čo vás trápi.