Kompatibilita v postojoch a hodnotách
Podobnosť v postojoch, v osobnostných črtách či hodnotách, plus podobné rodinné zázemie sú dôležité predpoklady vzplanutia lásky a dlhodobejšieho vzťahu. Psychológovia tvrdia, že protiklady sa síce môžu priťahovať, ale skôr iba fyzicky, a to na vážny vzťah nestačí. 

Geografická blízkosť
Napriek tomu, že vo svojom okolí určite poznáte pár, ktorý tvorí vzťah napriek tomu, že sú od seba oddelení stovky alebo tisícky kilometrov, rozhodujúcim faktorom úspešnosti vzťahu je geografická blízkosť. Čím bližšie k sebe partneri bývajú, tým je väčšia pravdepodobnosť dlhotrvajúceho vzťahu. Vzťahy na diaľku majú svoje úskalia, ktoré nezvládne každý. Preto, ak túžite po dlhodobom a trvalom vzťahu, lovte v blízkom „rybníku“.  

Musí to byť „váš typ“
O tom, či niekto je náš typ alebo nie rozhodujú doslova zlomky sekúnd. Je to súhra vizuálneho dojmu, nášho pocitu, vône či hlasu. Ak váš potenciálny objav nie je váš typ, je oveľa väčší predpoklad, že pôjde iba o krátkodobý vzťah, aj keby išlo o veľmi kvalitného človeka. Pokiaľ je od začiatku váš typ, existuje väčší predpoklad dlhodobejšieho vzťahu, pretože máte tendenciu prehliadať a ospravedlňovať jeho „muchy“.