Podľa štúdie americkej University of Texas môže byť váš dlhodobý vzťah romantickejší, ako by bol s niekým, s kým ste sa práve zoznámili. Čerstvý vzťah je najmä o fyzickej príťažlivosti, partneri hľadia cez pomyselné ružové okuliare a realitu majú načas opticky skreslenú.

Nie je to nič zlé, ale typický, romantizovaný vstup do spoznávania sa u partnerov časom zmení. Ako plynie čas a spoločné skúsenosti, vzájomná príťažlivosť je podložená ďalšími faktormi, ktoré ju môžu dokonca prehĺbiť. Samozrejme, ak sa vzťah vydá tým správnym smerom a dbá na vzájomnú úctu a rešpekt. Aké pozitívne charakteristiky má zväzok, ktorý netrvá len pár mesiacov?

1. Ste priatelia
Ak ste s partnerom začínali ako priatelia alebo ste sa nimi postupne stali, je pravdepodobné, že potreba a hodnota toho druhého časom ešte narastie. A takýto vzťah, bez ohľadu na telesnú atraktivitu, len ťažko trvale naruší vonkajší impulz alebo niekto tretí. vale naruší vonkajší impulz alebo niekto tretí.

Jesenná láska
Zdroj: Shutterstock

2. Dôverujete si
Do spoznávania jeden alebo obaja partneri väčšinou vnesú aj zlé skúsenosti a traumy z minulosti. Majú predsudky voči budúcim chybám partnera, jeho reakciám v krízovej situácii a zo strachu sami robia chyby. No ak ste už zopár takých situácií spoločne za tie roky vyriešili, vytvorilo to podhubie pre hlbokú dôveru, ktorá je základom dlhého a hodnotného vzťahu.

3. Ste sami sebou
Pred človekom, ktorý vás zažil v rôznych komplikovaných situáciách, na vrchole aj úplne na dne, sa už nemusíte na nič hrať. A to úžasne oslobodzuje. Prirodzené správanie uvoľňuje stres a nervozitu, dáva priestor rýchlejšie riešiť problémy a tým aj prispieva k vašej duševnej pohode a celkovej kondícii.