Nejde o to, aby ste mali pravdu za každú cenu. Dôležité je, aby ste hádkou vyriešili problém, ktorý nastal. Čo teda povedať partnerovi po hádke? Hádame sa dookola stále o tom istom, čo môžeme urobiť, aby sme situáciu vyriešili? Keď sa hádate čoraz častejšie kvôli tej istej záležitosti, práve táto otázka by mohla byť cestou k rozumnému argumentovaniu namiesto kričania. Ak sa cyklicky opakuje téma, o ktorej sa hádate, znamená to, že ani jeden z vás neprináša nový pohľad, návrh riešenia či spôsob, ako to eliminovať. Navrhnite preto cestu, ktorá by bola niečím nová a ktorá by mohla vyriešiť problémovú situáciu.

Mrzí ma to, prepáč

Tieto slová sú veľmi dôležité a účinné, ak ich myslíte naozaj úprimne a ak sa nimi ospravedlníte za konkrétnu vec, ktorú ste podľa vás prehnali. Vhodné je aj konkrétne povedať, čo vás mrzí, aby to neskončilo pri slovíčku „to“. Zároveň platí, aby ste sa zamysleli  nad tým, čo by ste nabudúce mohli povedať či urobiť ináč, aby ste nemuseli hovoriť, že vás niečo mrzí.

Odpúšťam ti
V hádke či pri akomkoľvek partnerskom konflikte zvyčajne nie je „vinníkom“ len jeden človek. Obaja partneri majú na konflikte svoj podiel, a preto ospravedlniť by sa mali obe strany. Každý by mal prijať zodpovednosť za svoje skutky a slová. Ak sa vám človek ospravedlní, je dobré dať nahlas najavo, že mu odpúšťate. Ak sa budete tváriť dotknuto, len aby ste partnera dlhšie potrápili, nikomu to neprospeje.

Ľúbim ťa
Určite si poviete, že povedať túto vetu po hádke je nemožné. Lenže práve toto je kľúč k riešeniu. Psychológovia vravia, že po hádke je dôležité dať partnerovi najavo, že hádka je len drobnou prekážkou, ktorú však spolu dokážete prekonať. Je to ako s láskou k dieťaťu. Aj keď vaše dieťa urobí niečo, za čo nasleduje trest, je dôležité mu povedať, že ho milujete, ale nesúhlasíte s prejavom správania, ktoré malo. Uistenie o láske je najdôležitejšie.