Deti ako hrozba? Nedajte si od nich zničiť vzťah


Nevysvetľujte si to zle, netvrdíme, že chyba je v deťoch. Ide hlavne o prístup rodičov a nastavenie spôsobu výchovy. Ak sa uberiete nesprávnym smerom, môže tým veľmi vážne trpieť vaše manželstvo. S odborníčkou sme sa pozreli na to, ako sa dá udržať zdravý partnerský vzťah popri rodičovských povinnostiach.

Radí psychologička Natália VINCE

Novorodenec
„Narodenie bábätka je veľkou skúškou vzťahu aj pre tie najsilnejšie páry,“ vraví psychologička Natália Vince. Po príchode dieťaťa do rodiny sa všetko od základov mení. „Žena už nie je vo vzťahu len partnerkou, ale aj matkou a to môže viesť k istým ohrozeniam vzťahu, ak sa muž dostáva na druhú koľaj,“ objasňuje odborníčka.
 
Aj keď je to náročné, môžete predísť tomu, aby vám rozšírenie rodiny o novorodenca naštrbilo partnerský vzťah. „Určite je užitočné spoločne sa rozprávať o tom, ako si partneri predstavujú, že budú fungovať, ale aj o tom, aké majú jeden od druhého očakávania,“ radí Natália Vince.

Najmä prvé mesiace s bábätkom sú najnáročnejšie, hlavne tie únavné prebdené noci. Ale časom si treba nájsť svoj systém a čas na všetko, vrátane intímnych chvíľ s partnerom. „Priala by som si, aby si ženy uvedomili, že ostávajú partnerkami, aj keď sa stali matkami a našli si teda čas aj na partnera,“ vraví psychologička.

Deti ako hrozba? Nedajte si od nich zničiť vzťah

No nie všetka zodpovednosť za starostlivosť o dieťa i o vzťah je na pleciach ženy, aj keď často vídame presný opak. „Aj muži by si mali uvedomiť, že je kľúčové, do akej miery participujú na výchove už od narodenia. Ak budú očakávať, že sa žena sama postará o dieťa a zároveň aj o nich, môže sa stať, že žena pod vplyvom tlaku z týchto očakávaní, ktoré sa snaží naplniť, zlyhá,“ upozorňuje odborníčka.

Vysvetlite partnerovi, že nemôžete všetko robiť vy a aj on je potrebný pri starostlivosti o dieťa a o domácnosť. „Ak muž žene pomôže, vytvorí tak priestor na budovanie vzťahu, ktorý je však po narodení dieťaťa iný a je to úplne normálne,“ dodáva odborníčka.

Dieťa nie je záplata
Mnoho párov sa rozhodne splodiť potomka, aby tak stmelili svoj vzťah. „Stretávam sa s tvrdením niektorých párov, ktoré veria, že ak majú problémy, narodenie dieťaťa to vyrieši. Väčšinou je opak pravdou - ak majú partneri problémy, narodením dieťaťa sa môžu len prehĺbiť,“ upozorňuje psychologička Natália Vince. Príchod bábätka potrápi aj stabilný vzťah, preto si všetky nezhody skúste vyriešiť ešte jeho pred narodením. Veď určite nechcete, aby vyrastalo v rodine plnej napätia a hádok.

Pubertiak
Keď s vaším dieťaťom začne plieskať puberta, zamáva to nielen ním, ale aj vami a vaším manželstvom. „Dospievanie je náročné obdobie, keď u tínedžera prebiehajú výrazné hormonálne zmeny vedúce k emocionálnym výkyvom. Práve tu je dôležitá trpezlivosť, istá miera tolerancie rodičov a takzvané držanie za jeden povraz, čo sa prejaví v jednotnom výchovnom štýle,“ upozorňuje psychologička Natália Vince.

Ak bude každý z vás orientovať výchovu iným smerom, môže to mať zlý dôsledok hneď na niekoľko aspektov. „Ak je matka príliš protektívna a otec, naopak, veľmi direktívny, vedie to u tínedžera k chaosu. Nezlepšuje to ani vzťah medzi manželmi, čo sa môže prejaviť v hádkach o tom, že otec je príliš prísny a matka prehnane ochranárska. A to je len jeden z možných scenárov,“ varuje odborníčka.

Deti ako hrozba? Nedajte si od nich zničiť vzťah

Ako môžete predísť tomu, aby vám dieťa v puberte nenaštrbilo partnerský vzťah? Psychologička Natália Vince má v tom jasno: „Podľa mňa je riešením opäť komunikácia o tom, ako chcú rodičia vychovávať svoje dieťa, aké pravidlá a zásady stanovia, pričom by mali mali ostať jednotní.“ Uvedomte si, že tínedžer už nie je dieťa a postupne mu treba prenechávať čoraz viac zodpovednosti. Samozrejme, treba ho aj kontrolovať, ale časom od kontroly upúšťajte a nechajte ho dospieť a žiť po svojom.

Pozor na rodičovské vyhorenie
Podobne ako v posledných rokoch pre honbu za kariérou čoraz viac ľudí trápi syndróm vyhorenia, tento syndróm neobchádza ani rodičov. Vyhorenie sa u rodiča prejavuje pocitom vyčerpania z rodičovských povinností, emocionálnym odstupom od detí, pocitom otrávenia z roly rodiča a stratou celkového zmyslu rodičovstva. Z času na čas má tieto pocity každý z rodičov, ale ak to u vás pretrváva, ste podráždená a nedokážete sa tešiť zo svojich detí, pravdepodobne vás postihlo rodičovské vyhorenie.

Rozhodne sa z toho nezačnite obviňovať a ani pred partnerom si nesypte popol na hlavu. Z vyhorenia sa dostanete, ak si budete viac veriť a povinnosti si budete plánovať. Nakladajte si na plecia iba toľko, koľko komfortne unesiete a vyčleňte si čas aj pre seba a svoje záujmy. A zapojte partnera, nech sa viac angažuje v starostlivosti o domácnosť i o deti. Najmä sa nesnažte podobať na „dokonalé matky“ zo sociálnych sietí, ktorým sa nonstop blyští domácnosť, majú dokonalú figúru, sú vždy perfektne upravené a majú dokonalé deti – všetko je to iba ilúzia.

Dospelé dieťa
„V súčasnosti sa posúva psychologická hranica dospelosti, čo spôsobuje aj to, že štúdium na vysokej škole sa stalo samozrejmosťou. Preto sa predlžuje reálny príchod dospelosti a hoci 20-ročný človek je fyzicky už dospelý, mnoho ľudí v tomto veku nie je ešte pripravených na prevzatie zodpovednosti za svoj život,“ objasňuje psychologička Natália Vince.

Dospelé deti žijú v jednej domácnosti s rodičmi pridlho, čo neprospieva ani jednej strane. „Ak sa dieťa neosamostatní, manželia nemajú šancu prehlbovať svoj intímny vzťah a venovať sa sebe. Môže sa stať, že žijú vedľa seba ako dvaja cudzinci, dokonca v tomto veku sa u rodičov môže objaviť kríza stredného veku, keď jeden z rodičov má potrebu naplno si užiť to, čo doteraz zameškali, ale neprizve k tomu druhého partnera. Tam hrozí emočné odcudzenie,“ varuje psychologička. To však nie je jediná hrozba. „Aby sa ten druhý partner cítil potrebný, môže sa, paradoxne, ešte viac upnúť na dospelé dieťa, čím mu vlastne podvedome bráni skutočne dospieť,“ upozorňuje odborníčka.

Deti ako hrozba? Nedajte si od nich zničiť vzťah

Ako rodičia musíte opäť držať za jeden koniec povrazu a uvedomiť si, že vaše dieťa je už dospelé. Ideálne je, ak ho posmeľujete k samostatnosti už skôr. „Ak je dieťa počas dospievania vedené k tomu, že si môže byť isté, že sa oňho postarajú iní, nemá veľkú motiváciu sa osamostatniť. Rodičia by mali svoje dieťa odmala povzbudzovať k tomu, aby bolo iniciatívne, cieľavedomé a zodpovedné,“ vysvetľuje psychologička.

Mama hotel by nemal byť pre dospelé deti služba s plným servisom. „Aj keď dieťa žije v jednej domácnosti s rodičmi a je už dospelé, malo by mať príležitosti podieľať sa na chode domácnosti nielen finančne, ale aj čo sa týka domácich prác,“ radí psychologička. Vďaka tomu získate vy ako rodičia a partneri viac času venovať sa jeden druhému a môžete pracovať na svojom vzťahu.

Stáva sa z vás poradca
Ak máte dospelé dieťa, vaša rola rodiča sa mení. Zo sprievodcu, ktorý drží svoje dieťa za ruku a vedie ho životom, sa stáva už len poradca, na ktorého sa môže dieťa aj v dospelosti obrátiť. Odpustite si vyčítavé poznámky typu: „Kedy si už konečne nájdeš poriadnu robotu? Kedy sa vydáš? Kedy sa dočkám vnúčat?“ Takými poznámkami svoje dospelé dieťa od seba iba odoženiete. Skôr sa ho pýtajte na to, ako sa mu darí, ako sa cíti a či mu viete nejako pomôcť. Vaše dieťa by malo vo vás mať bútľavú vŕbu, za ktorou sa príde poradiť a nájde u vás porozumenie. Svoj názor mu môžete povedať, ale či si ho vezme k srdcu, to je už na ňom.

Vnúča
Mnohí starí rodičia si to neuvedomujú, ale aj vnúča vám môže naštrbiť vzťah. „Hoci je starorodičovská rola veľmi dôležitá, môžu sa tu objaviť isté hrozby. Napríklad, ak má vnúča problémové správanie a jeden zo starých rodičov sa ho snaží zachraňovať, kým druhý partner s tým nesúhlasí, môže to viesť k nezhodám. Podobne ak sa jeden starý rodič príliš angažuje vo výchove svojich vnúčat, hoci to od neho nikto nechce,“ objasňuje odborníčka Natália Vince.

Deti ako hrozba? Nedajte si od nich zničiť vzťah

Ak sa priveľmi staráte o vnúčatá, môžete si vyvolať konflikt s deťmi i s partnerom. „Osobne to vnímam tak, že starí rodičia by nemali nahrádzať samotných rodičov, pokiaľ nejde o krízovú situáciu. Doba sa mení, a hoci môžu niektoré rady myslieť dobre, je na rodičoch, či ich prijmú,“ upozorňuje psychologička.

Radšej venujte svoj čas a energiu tam, kde je to najviac potrebné – do svojho manželstva. „Je to obdobie, keď si starí rodičia môžu užívať dôchodok a to, ako veľmi si ho užijú, závisí od toho, ako sa o svoj vzťah starali počas celého manželstva,“ konštatuje psychologička. Práve teraz si môžete spolu vychutnávať všetko, na čo ste popri starostlivosti o deti a popri množstve pracovných povinností nemali čas. Čas strávený s vnúčatami je už len čerešnička na torte.

Autor: Tatiana Kubicová
Foto: Shutterstock