Pôvodný hrad postavili na vápencovom brale. Je zaujímavé, že hrad nemal bašty, z ktorých by bolo možné ostreľovať nepriateľa. Na streľbu slúžili len štrbinové okná v múre. Dnes sa môžete v areáli hrade voľne prechádzať a obdivovať z vtáčej perspektívy nielen obec, ale aj široké okolie vrátane vodnej nádrže Ružiná.

Ruiny hradu Divín
Zdroj: Foto Šimon Babín
Ruiny hradu Divín

V pamätnej knihe obce sa dochovali dve povesti o vzniku hradu Divín. Podľa prvej hrad postavil jeden slovanský vodca. Ale keďže nechcel priniesť obeť lesnému duchovi, stále ho čosi brzdilo v jeho práci. Čo robotníci cez deň postavili, to lesný duch v noci zničil. Nakoniec akýsi starec navrhol, že ducha možno odstránia len tak, ak najbližšie ráno zamurujú do základov jedno dieťa.