Výskumy neustále dokazujú, že deti, pochádzajúce z neúplných rodín nemajú rovnakú šancu v živote uspieť ako ich „šťastnejší“ rovesníci, s oboma rodičmi. Dieťa obyčajne skončí na vzdelanostnej úrovne svojej matky, málokedy vyššie. V Británii sa rodí jedno z piatich detí slobodnej matke. V USA je už každé tretie vychovávané bez mužského vzoru. Tieto deti majú problém začleniť sa, v škole sú iba priemerné, správanie majú skôr agresívnejšie. Nevedia sa jednoducho zmestiť do kože.

Presne toto nerobte, nepúšťajte počítač bábätku.
Zdroj: Shutterstock

Vývojoví psychológovia testovali deti medzi 6. a 8. rokom. Tie, ktoré žili s oboma rodičmi mali dobre vyvinutú slovnú zásobu, vedeli čítať, boli vzdelané v matematike. Citová výchova detí bez otca však netrpela najviac. Matky vždy vyšli so svojím vkladom do výchovy nadpriemerne. Snažili sa dať dieťaťu maximum lásky. Podľa odborníkov, iba výchova matky nie je pre dieťa až taký risk. Všetko záleží ale na matke.