Prvé stretnutie môže vytvoriť dojem, ktorý do značnej miery určí, či sa vám ten človek zapáči a budete sa navzájom rešpektovať. Či už hľadáte zamestnávateľa, spoločníka v podnikaní alebo životného partnera, dobrý dojem je skvelý odrazový mostík vášho spoločného smerovania.

Ako ho zanechať?
Neutralizujte výrazné reakcie
Prvých pár sekúnd zoznámenia poháňajú inštinkty. V každom sa utvára podvedomé hodnotenie toho druhého, ktoré sa zakladá aj na pocite bezpečia. Sledujte svoje telesné signály pri zoznamovaní a uistite sa, že druhú stranu neprekvapujú ani neohrozujú.

Rešpektujte hranice
Dbajte na intímne mantinely ostatných. Vstupovanie do osobného priestoru okolo tela nepatrí do profesionálnych vzťahov. Ak pochybujete o tom, ako veľmi sa priblížiť, riaďte sa náznakmi toho druhého človeka: ak sa nakloní, nakloňte sa tiež, ak sa zastaví, urobte to isté. Veľkosť a pravidlá osobného priestoru sa však líšia aj od kultúry a národnosti.

d
Zdroj: Shutterstock

Naplňte očakávania
V pracovnom svete prvé dojmy ešte výraznejšie podfarbujú očakávania. Noví ľudia by mali zapadnúť do obrazu, ktorý si vytvárate v mysli, na základe svojej povesti, telefonátov, e-mailov či predošlých postov a odbornosti. Očakávajte aj vyvolávajte súlad s týmto obrazom – vyhnete sa ním sklamaniu a zmätku. Na prvom stretnutí nie je priestor na prekvapenia.

Buďte pozitívna
Pre ľudí je oveľa príťažlivejšia vrelosť, nadšenie a sebadôvera ako hnev, arogancia či netrpezlivosť. Nech sa deje okolo vás čokoľvek, rozmyslite si svoje odpovede aj formu, akou ich predostriete ľuďom. A pozor aj na svoj prístup. Vyčerpanosť či znechutenie sa pretavia do vašich postojov, ktoré môžu personalistku aj nového priateľa či partnera odradiť.