Monogamia predtým predstavovala jedného človeka na celý život. Dnes znamená jedného partnera naraz – je to takzvaná pokračujúca monogamia. No definícia nevery nie je pevne daná a preto je možné ju ohýbať donekonečna.

Navyše, digitálny vek ponúka stále sa rozširujúcu škálu potenciálne nedovolených stretnutí – online alebo aj osobne po dohode cez zoznamovacie aplikácie. Pre mnohých je ťažké odolať tomu obrovskému „výberu“.