Záujem o deti
Treba hľadať iné definície. Napríklad také, že dobrý otec sa zaujíma o svoje deti! Samozrejme, pokiaľ je im nablízku. Dobrý otec sa s nimi aj rozpráva. Nemal by sa však stále tváriť ako pán učiteľ. Je príkladom pre svoje deti, minimálne v tých najdôležitejších spôsoboch správania sa. Mal by svoje deti viesť a podporovať, jemne ale vytrvalo. Dobrý otec je milujúci otec. Zväčša býva dosť prísny a možno neoblomnejší ako mnohé matky.

Rozoberme si to na drobné. Keď máte napríklad všetko na starosti vy, problémy dieťaťa so školou, jeho prvú lásku, pubertu, upratovanie izby, hádky s učiteľom matematiky... akú úlohu tu hrá otec? Bol doteraz potrebný aj na niečo iné, ako na občasné buchnutie po stole? Muži, ktorí neboli alebo nie sú zapojení do výchovy si môžu vypestovať určitý nezáujem, čo je celkom normálne.

Neobviňujeme tým ale ženy. Niekedy muž stratí záujem z dôvodov, ktoré treba hľadať u neho. V takom prípade musíte jeho záujem znova prebudiť. Nechávajte ho s deťmi čo najčastejšie samého. Choďte preč, navštívte kamarátku na druhom konci republiky, choďte sama do divadla. S napätím čakajte, či sa jeho záujem prebudí. Keď už o ne prejavil záujem, mal by sa s nimi čo najviac aj rozprávať.