Mali by ste sa však v takých situáciách držať hesla: neklamať a netajiť. Samozrejme, že určitá cenzúra je nutná, ale rozhodne by ste nemali deti zaťahovať na jednu či druhú stranu a navádzať ich proti tomu druhému.

Riskantné pre manželstvo je aj to, ak sa partneri správajú ako úplne nezávislé indivíduá a nie ako pár. Napríklad, keď jeden z dvojice bez vedomia toho druhého minie veľkú sumu peňazí a nepovažuje za potrebné to konzultovať so svojou polovičkou.  Zdroj foto: Shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Časom by ste takýmto spôsobom mohli stratiť ich dôveru obaja. Rovnako ako aj keď sa o rozpade vášho manželstva dozvedia rodičia a deti z iných zdrojov, než priamo od vás. Potom je ťažké vysvetľovať, že ste sa ich snažili uchrániť od nepríjemných vecí čo najdlhšie a okrem toho informácie nemusia byť vždy presné. Oznámenie o blížiacom sa rozpade manželstva by ste mali podať až v dobe, kedy je to naozaj nezvratné, napr. keď je žiadosť o rozvod podaná na súde.

Ak by ste sa nakoniec dohodli na inom riešení vašich partnerských problémov, vaše deti už budú vždy pomýšľať na to, že raz to aj tak rovnako dopadne. Budú k vám menej dôverčivé.Pokiaľ sú vaše deti v predškolskom veku, oznámte im rozpad až keď vo vašej rodine prebehne zásadná zmena, napr. jeden z rodičov sa odsťahuje. Uchránite tak svoje deti pred zbytočným stresom, pokiaľ i rozvedení manželia budú naďalej žiť v spoločnej domácnosti.