Psychológovia, ktorí sa venujú rodinnému a partnerskému poradenstvu vravia, že ľudia, ktorí žijú dlhé roky v láskyplnom partnerstve majú „emocionálne inteligentný vzťah“. Ak ho chcete mať aj vy, dodržiavajte týchto šesť pravidiel.

Prejavte partnerovi, že uznávate jeho silné stránky
Väčšinou sa v hádkach zaoberáme tým, čo nás na partnerovi hnevá, rozčuľuje, čím nás zlostí, nudí, otravuje. Ak nenasmerujete svoju energiu z mínusu do plusu (čo sa mi na mojom partnerovi páči?), uviaznete v hlbokej vzťahovej kríze. Rešpekt, obdiv a pozitívne hodnotenie je tá najlepšia vakcína proti strate lásky. Dlhoroční partneri by nemali zabúdať oceniť, pochváliť a vyzdvihnúť svoje silné stránky.

parik
Zdroj: Shutterstock

Realizujte vklady na „citové konto“
Veľa ľudí si myslí, že k väčšej intimite a láske vedú veľké gestá. Partnerov však oveľa silnejšie spájajú desiatky malých každodenných gest. Vo funkčných manželstvách dochádza počas desiatich minút v priemere k 70 interakciám medzi manželmi. Slovom, pohľadom, dotykom, úsmevom, gestom. V manželstvách, ktoré prežívajú krízu je to iba sedem. Tieto drobné gestá sú ako vklady na účet, ktoré si môžete vybrať v krízových časoch.

Najväčším bonusom pre emocionálne konto je najjednoduchšia otázka „Aký si mal dnes deň?“ alebo „Ako sa cítiš?“ a následný rozhovor. Ak partner cíti záujem zo strany partnera, pomáha to budovať pocit bezpečia vo vzťahu. Vypočuť, prejaviť záujem, venovať pozornosť sú najdôležitejšie vklady na citové konto.

V šťastnom manželstve má každý z partnerov len polovičnú moc
Rovnoprávnosť v partnerstve zďaleka nie je samozrejmá. Až v dvoch tretinách manželstiev to stále vyzerá tak, že žena má právo rozhodovať len o tom, čo sa bude variť. Pri ostatných veciach drží kľúč rozhodovania v rukách muž. Partneri často bojujú o moc prostredníctvom peňazí, detí a vplyvu na nich, navzájom si zakazujú návštevy príbuzných. Tento postoj však nikdy nepomôže lásku rozvíjať. Ak chce človek z lásky profitovať, musí sa vedieť deliť. Aj o moc.