Práve zadlžením sa v mnohých domácnostiach rieši chýbajúci kapitál. Takéto riešenie môže byť efektívne, ale len za predpokladu, že dlh dokážete splácať a tento výdavok vás mesačne nezruinuje. Žiaľ, často sa hľadajú rýchle riešenia a koná sa unáhlene, a to bez ohľadu na to, ako takéto zadlženie ovplyvní chod domácnosti v budúcnosti. Dlh totiž zostáva dlhodobo. Neraz sa tak manželia môžu ocitnúť v dlhoch, ktoré nezvládajú splácať a riešia ich ďalším zadlžovaním. Ako sa dá dostať z tohto bludného kruhu?

Otvorene hovoriť o financiách
Prvou nevyhnutnou vecou, čo by ste mali ako manželia v tejto situácii urobiť, je spoločná diskusia. Zapisovanie príjmov a výdavkov sa ukazuje ako dlhodobo efektívne, rodina tak získa dokonalý prehľad o tom, ako sa mesačne hospodári. Ak k tomu pridáte aj porovnanie jednotlivých mesiacov, môžete vidieť, či ste príjmom dokázali pokryť výdavky. Takýto rozbor možno vnímať ako odrazový mostík, ktorý vás nasmeruje. Možno tak zistíte, že ste v niektorých mesiacoch hospodárili zle. Netreba však panikáriť, mať stratu v jednom mesiaci ešte neznačí katastrofu, no pravidelný prechod do červených čísel už signalizuje, že treba spozornieť.

Prehodnotiť postoj k peniazom
Pochopiteľne, najefektívnejším riešením, ako zrýchliť splácanie a ukončiť tento zadlžený bludný kruh, je zvýšenie príjmu. Nie vždy to však situácia umožňuje, a tak sa treba pozrieť na rodinný rozpočet z opačného konca. Možno si ani len neuvedomujeme, koľko sme ochotní minúť za výdavky, čo nie sú až také nevyhnutné a dokázali by sme bez nich fungovať. Prehľad o výške výdavkov dokáže veľa povedať. Nemusí sa pritom nevyhnutne škrtať a šetriť na úkor všetkých členov rodiny, no určite sa nájdu aj také výdavky, čo si možno odpustiť.

Priznať neschopnosť splácania
Rodina, ktorá má vysoký dlh a nezvláda ho splácať, by nemala dlhšie čakať. V takom prípade treba neodkladne oboznámiť s aktuálnou situáciou všetky finančné subjekty, kde vám poskytli úver. Určite je to lepšie riešenie, ako zamlčať túto skutočnosť banke a potom zháňať chýbajúce financie aj za cenu ďalšej pôžičky. Pri včasnom informovaní môže poskytovateľ úveru navrhnúť jeho refinancovanie. Pokiaľ však ide o viacero dlhov, riešením môže byť zase ich konsolidácia. Vďaka nej totiž zlúčite všetky vaše úvery do jedného, čím môžete ušetriť napríklad na úrokoch či poplatkoch.

Nech už sú vaše dlhy akékoľvek, mali by ste o vašich finančných záväzkoch hovoriť s partnerom otvorene. Zamlčanie finančnej minulosti býva častým kameňom úrazu mnohých manželstiev, nehovoriac o tom, ak v tom dotyčný pokračuje. Utajené výdavky na splátky, chýbajúce financie zo spoločného rozpočtu či nevrlosť vašej polovičky pri otázkach ohľadom rozpočtu - toto všetko sú alarmujúce signály, ktoré môžu predstavovať aj nemilý ukazovateľ toho, že žijete v manželstve s dlhmi a možno ani len netušíte, ako sa váš manžel opakovane dopúšťa finančnej nevery.