Aj najväčší workoholici si musia často priznať, že na absolvovanie chemoterapie im nebude stačiť pár týždňov ušetrenej dovolenky. Ako sa vysporiadať s výpadkom príjmu, keď bežné životné náklady a splátky úverov treba platiť aj naďalej?

Pri výpadku príjmu je dobré mať po ruke finančnú rezervu. Dlhodobá PN ani invalidný dôchodok od štátu totiž ani zďaleka nemusia pokryť štandard, na aký ste boli zvyknutí. „Liečba má veľa vedľajších účinkov a vo všeobecnosti je pre onkologického pacienta najdôležitejšie posilňovať imunitu. Je preto normálne, že výdavky na rôzne výživové doplnky – samozrejme, hovorím o tých, ktoré pacient konzultuje s lekárom – alebo na kvalitnú zdravú stravu, ovocie, zeleninu porastú,“ hovorí E. Bacigalová, predsedníčka združenia OZ Amazonky, ktoré pomáha ženám s rakovinou prsníka a angažuje sa aj na poli osvety. Diagnózu zažila aj na vlastnej koži, nehovoriac o tom, že osobných príbehov ďalších žien pozná stovky. „Pokiaľ ide o financie, mladšie ročníky znevýhodňuje fakt, že majú málo odpracovaných rokov. Štyridsiatničky sú zase neraz samoživiteľky, a tak okrem choroby musia riešiť celú domácnosť aj deti,“ hovorí a pridáva aj vlastnú skúsenosť: „Mne v tejto situácii veľmi pomohlo pripoistenie kritických chorôb, z ktorého mi poisťovňa vyplatila dohodnutú poistnú sumu a zároveň ma oslobodila od ďalšieho platenia poistného. Iróniou však je, že asi rok pred diagnostikovaním nádoru mi kamarátka ponúkala poistenie špeciálne pre prípad karcinómu prsníka. Doslova som to odsabotovala v presvedčení, že mňa sa to netýka.“

Ilustračné foto
Zdroj: KPAS
Ilustračné foto

Čim skôr, tým lepšie

Poistenie kritických chorôb je už dlhé roky súčasťou pripoistení k životnému poisteniu. Dopyt rastie špeciálne po pripoistení onkologických chorôb, ktoré spomedzi nich štatisticky čoraz výraznejšie vyčnievajú. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa poistíte, tým menej zaplatíte. Výška poistného závisí totiž od vstupného veku, poistnej doby a poistnej sumy. „Ak sa chce poistiť 20-ročný človek na maximálnu poistnú sumu 50-tisíc eur na dobu 20 rokov, mesačne zaplatí poistné približne 13 eur a toto poistné zostáva nezmenené až do konca trvania poistenia. Ak na poistenie onkologických chorôb začne myslieť človek až okolo 40-tky, musí pri rovnakej poistnej sume počítať s trojnásobkom poistného,“ vysvetľuje Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb z KOMUNÁLNEJ poisťovne. Samozrejme, poistnú sumu si môžete zvoliť aj nižšiu. Minimálna je 5-tisíc eur, čo predstavuje okolo 1 eura mesačne na poistnom pre dvadsiatnika alebo 4 eurá mesačne pre štyridsiatnika.

Poistné hneď po potvrdení diagnózy

Poistenie onkologických chorôb je určené pre ľudí vo veku 18-55 rokov, ktorí si chcú zabezpečiť poistnú ochranu v prípade diagnostikovania onkologického ochorenia a pre prípad neočakávaných výdavkov súvisiacich s jeho liečbou. Poistné plnenie je pritom nárokovateľné už pri diagnostikovaní ochorenia a pokrýva všetky onkologické ochorenia zhubného charakteru. „Benefitom k pripoisteniu je poistná ochrana aj na deti poisteného. Tie v prípade diagnostikovania invazívneho štádia onkologického ochorenia u poisteného rodiča majú nárok na 30 % z poistnej sumy, maximálne však 10-tisíc eur v súčte na všetky deti,“ vysvetľuje benefity pripoistenia Beata Vojtechová a dodáva, že môže byť uzatvorené ako súčasť už existujúceho alebo nového životného poistenia Provital Partner a Provital Invest. Upozorňuje však aj na ďalší dôležitý fakt: „Bez ohľadu na vek alebo fakt, či už máte životné poistenie uzatvorené, pri pripoistení onkologických chorôb je potrebné počítať s tzv. čakacou dobou 6 mesiacov od uzatvorenia pripoistenia. Ak by bolo onkologické ochorenie diagnostikované počas tohto obdobia, nárok na poistné plnenie nevzniká a poistníkovi sa vracia celé zaplatené poistné znížené maximálne o 10%.“

Viac informácií na www.kpas.sk.