Vzťah nie je supermarket
RADÍ: tréner komunikácie Aleš BEDNAŘÍK

Podľa odborníka na komunikáciu je dnes čoraz viac ľudí vstupujúcich do vzťahov, ktorí hľadia len na seba a svoje potreby a zabúdajú vychádzať druhým v ústrety a prekračovať vlastné hranice. „Nejde o to potláčať sám seba, ale pokojne hovoriť o tom, čo potrebujem,“ hovorí Bednařík.

Prispôsobovať sa je normálne
Podľa psychológa majú ľudia rôznu citlivosť na prispôsobovanie sa. „Niektorí sú na to celý život zvyknutí. Pokiaľ vás nikto neponižuje a neubližuje vám, ústretovosť je nevyhnutná a dokonca prospešná, lebo sa ňou rozvíjame a prejavujeme lásku a láskavosť partnerovi,“ hovorí. „Zmeny sa počas spoločného života dejú neustále. Vzťah, ktorý od vás chce, aby ste sa menili, je iste lepší ako vzťah, ktorý vás udržiava v stagnácii. To prináša nudu. Dôležité je, či ste ochotní sa pre vzťah meniť a to býva kameňom úrazu.“

Vzťah nie je supermarket. Nie je tu nato, aby uspokojoval všetky naše potreby.
Zdroj: Shutterstock
Vzťah nie je supermarket. Nie je tu nato, aby uspokojoval všetky naše potreby.

Treba trvať na dohodnutom
Ak sa už ustupuje z vlastných základných hodnôt, ak druhá strana neustále porušuje nastavené dohody, keď ustupujete, no ten druhý to ignoruje alebo iba využíva, vtedy je podľa komunikačného kouča prispôsobovanie sa nefunkčné.