Aké má príčiny?
Súhlasíme, že na prvé počutie ide o zvláštny typ fóbie, ktorý sa vymyká bežným skúsenostiam s mužmi, ktorí často práveže panny vyhľadávajú. Chorobný strach z panien môže vzniknúť kombináciou vonkajších skúseností a vnútorných predispozícií. Často ide o zhluk traumatických skúseností, dedičnosti alebo genetiky. Navyše, ak sa k tomu pridruží nepríjemná spúšťacia udalosť, ktorá odštartuje úzkostné prežívanie v rannom veku, fóbia je na svete.

sex
Zdroj: Shutterstock

Čo sa mohlo stať?
Prvý podnet, ktorý môže stáť za formovaním neskoršej fóbie, môže byť naozaj rôzny. Muž s touto fóbiou mohol byť v čase, keď nadviazal prvý kontakt s pannou svedkom jej agresívneho správania, násilia alebo akéhokoľvek prejavu správania, ktorý v ňom vyvolal negatívnu emóciu. A to sa v ňom zakorenilo ako moment, ktorý sa mu spojil s tým, že nositeľom daného negatívneho správania bola panna. Možno zažil od nej posmech alebo iný verbálny či neverbálny prejav, ktorý ho utvrdil v názore, že panny sú nedôveryhodné.