Krakow

Nad mestom bdie dominanta Wawelského hradu poskladaná zo všetkých hlavných architektonických štýlov 20. storočia.

.
Zdroj: Shutterstock