Páry, ktoré chcú oživiť svoju vášeň a lásku, sa musia k sebe otočiť - obrátiť sa jeden k druhému s prejavom empatie namiesto defenzívy. V praxi to znamená hovoriť o svojich pocitoch s pozitívnym nábojom: „chcela by som, aby“ namiesto „nepáči sa mi, keď“.

Strata vášne
Podľa odborníkov je najbežnejším dôvodom straty vášne a sexuality medzi partnermi rovnica tlaku a odstupu. Zatiaľ čo jeden z partnerov sa časom stáva kritickým a vyčítavým, druhý je zasa defenzívny a vzdialený. Tieto extrémy spolu vytvoria toxickú zmes, ktorá dusí obe strany.

Ak sa vám stane, že v tomto modeli uviaznete už počas prvej fázy manželstva, podľa prieskumov vám hrozí až vyše 80-percentné riziko rozvodu. Tvrdí to americký psychológ a lekár John M. Gottman, ktorý sa dlhoročne venuje predpovediam rozvodov a manželskej stabilite.

Už počas prvej fázy manželstva, podľa prieskumov vám hrozí až vyše 80-percentné riziko rozvodu.
Zdroj: Shutterstock
Už počas prvej fázy manželstva, podľa prieskumov vám hrozí až vyše 80-percentné riziko rozvodu.

Ako na to?
Dobrý sexuálny vzťah je založený na citovej intimite a blízkosti. Inými slovami, ak dúfate, že váš telesný vzťah sa zlepší, musíte najskôr popracovať na tom, aby ste sa citovo prepojili. Zamerajte sa na uspokojenie potrieb svojho partnera, ale aj na milú a úctivú komunikáciu o vlastných potrebách. Ako na to?

1. Zmeňte prvý krok
Možno odháňate svojho partnera alebo, naopak, idete na to príliš necitlivo. Vyhnite sa vzájomnej kritike a úplne stopnite vyvolávanie viny, snahu ovládnuť situáciu a zvíťaziť v pomyselnom boji. „Dištančníci“ by mali skúsiť častejšie vystúpiť zo svojej ulity a „dobyvatelia“ stlmiť svoj tlak na jemné náznaky a komplimenty.

2. Dotýkajte sa častejšie a dlhšie
Ak chcete oživiť partnerskú intimitu, stanovte si cieľ zdvojnásobiť čas vzájomného bozkávania, objímania a zmyselných dotykov. Dokonca aj dlhšie držanie sa za ruky uvoľňuje oxytocín – pocit šťastia, ktorý vás upokojuje. Dotyk zároveň znižuje vyplavovanie stresových hormónov.