Očkovací kalendár - kedy a proti čomu deti očkovať

Tieto vytvorené protilátky potom pomáhajú dieťaťu účinnejšie a rýchlejšie bojovať s chorobou v čase, keď s ňou príde do styku, a to dokonca tak, že choroba sa vôbec neprejaví, teda dieťa neochorie.

História očkovania siaha ešte do roku 590 pred n. l., kedy v Číne aplikovali do nosa obsah kiahňových pľuzgierikov od ľudí s miernou formou choroby ešte zdravým osobám, aby sa zabránilo vzniku kiahní. Od tohto obdobia prešlo očkovanie obrovským vývojom až dosiahlo dnešnú podobu.

Pri očkovaní môžu byť použité 4 základné typy očkovacej látky, a to:

  1. Živá, oslabená (atenuovaná) vakcína sa používa pri očkovaní proti obrne, osýpkam, ružienke, príušniciam, tuberkulóze. Baktérie, resp. vírusy sa môžu v organizme množiť, nespôsobujú však ochorenie.
      
  2. Inaktivovaná vakcína je pripravená z usmrtených mikroorganizmov, ktoré sa v tele nemôžu množiť, a preto je potrebné podať vakcínu opakovane v časových intervaloch. Ide o očkovanie proti obrne, mumpsu, chrípke, čiernemu kašľu.
      
  3. Toxoidy. Ak sú klinické príznaky infekčnej choroby spôsobené najmä produktmi mikroorganizmov - toxínmi, na imunizáciu sa používa toxín zbavený toxicity, tzv. anatoxín. (Tetanus, záškrt).
      
  4. Subjednotkové vakcíny sa získavajú izoláciou istej štruktúry mikroorganizmu, ktorá indukuje tvorbu protilátok.
Očkovací kalendár - prehľad očkovaní od narodenia
        
 Vek dieťaťa Druh očkovania Typ očkovania 
 4. deň života Tuberkulóza (BCG) I. dávka
(základné očkovanie)
 3. - 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis acelulárna (DTPa) Haemophilus influenzae b (Hib) Detská obrna (IPV) Vírusová hepatitída B (VHB)  I. dávka
(základné očkovanie)
 5. - 6. mesiac II. dávka
(základné očkovanie)
 11. - 12. mesiac III. dávka
(základné očkovanie)
 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života  Morbilli, mumps, rubeola (MMR)

 I. dávka
(základné očkovanie)

 v 3. roku života Diftéria, tetanus, pertussis celulárna (DTPw) IV. dávka
(preočkovanie)
 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis celulárna (DTPw)  V. dávka
(preočkovanie)
 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR)

 II. dávka
(preočkovanie)

 Vírusová hepatitída B (VHB)  3 dávky v schéme 0., 1., 6. mesiac
 Tuberkulóza (BCG)  II. dávka
(preočkovanie iba tuberkulín negat. detí)
 v 13. roku života Diftéria, tetanus, detská obrna (dT-IPV)  dT - VI. dávka
(preočkovanie)
 polio - V. dávka (preočkovanie)

Očkovací kalendár - kedy a proti čomu deti očkovať
O autorovi:

Očkovací kalendár pre vás pripravila MUDr. Lucia Schwartzová, ktorá v súčasnosti vedie pediatrickú poradňu na našich stránkach.

Pokiaľ sa chcete doktorky Schwartzovej na niečo spýtať, alebo načerpať indormácie v už zodpovedaných otázkach, nech sa páči - jej pediatrickú poradňu nájdete na tomto mieste...

          
V našej krajine je povinné očkovanie proti týmto ochoreniam:

TUBERKULÓZA - je ochorenie spôsobené mykobaktériou, tzv. Kochovým bacilom, zvaným podľa jeho objaviteľa. Spôsobuje najmä postihnutie dýchacieho systému, ale môže zasiahnuť akýkoľvek orgán tela.

DIFTÉRIA (ZÁŠKRT) - Ide o akútne ochorenie vyvolané toxínom, ktorý produkujú diftérie. Prejavuje sa blanovitým zápalom mandlí, event. dýchacích ciest, ale i na spojovkách či koži. Toxín vyvoláva lokálne odumretie tkaniva, ale preniká aj do krvi a vedie k toxickému poškodeniu nervových vláken s následnou obrnou, ale aj k poškodeniu vláken srdcového svalu.

TETANUS - Tu sa jedná o infekciu s vážnou prognózou, vyvolanú neurotoxínom, ktorá vedie až k zástave dychu. Očkovacou látkou je tetanický anatoxín, podáva sa spolu s DTP. Účinná koncentrácia protilátok vzniká po úplnom základnom očkovaní a pretrváva 5-10 rokov. Posledné preočkovanie u detí je v 14.roku. Odporúča sa celoživotné preočkovávanie každých 10 rokov.

Očkovací kalendár - kedy a proti čomu deti očkovať

Užitočné linky a stránky:

PERTUSSIS (ČIERNY KAŠEĽ)
- Pôvodcom čierneho kašľa je Bordetella, ktorá spôsobuje zápal až odumretie sliznice dýchacích ciest. Dolné dýchacie cesty sa upchávajú hustým hlienom s množstvom mikróbov. Ochorenie sa prejavuje hlavne silným dusivým kašľom.

HEPATITÍDA B - Žltačka typu B je infekčné ochorenie postihujúce pečeň, vyvoláva zápalovo-deštruktívne zmeny pečene, ktoré môžu po rokoch viesť k pečeňovej cirhóze alebo rakovine pečene.

HEMOFILUS - Najčastejšou baktériovou infekciou v našich krajinách u malých detí je infekcia Haemophilus influenzae typu b, ktorý je vyvolávateľom zápalu mozgových blán, pľúc, kostí, či život ohrozujúceho zápalu hrtanovej príchlopky.

DETSKÁ OBRNA - Ide o akútne vírusové ochorenie, zvané aj poliomyelitida, ktoré postihuje nervový systém a môže spôsobiť obrny svalstva.

MORBILI (OSÝPKY) - Ide o vysoko nákazlivé exantémové ochorenie. Pôvodcom ochorenia je vírus morbíl, ktorý vyvoláva začervenia a výsev pupencov až chrást po celom tele, ale krvou sa dostáva aj do mozgu, uší, dýchacích či iných orgánov, kde vyvoláva vážnejšie komplikácie.

MUMPS - Príušnica je vírusové ochorenie charakterizované opuchom slinných žliaz, často aj s postihnutím centrálneho nervového systému, pankreasu, či pohlavných žliaz, ktoré môže u chlapcov dokonca spôsobiť neplodnosť.

RUBEOLA - Pri ružienke ide spravidla o ľahšie prebiehajúce ochorenie sprevádzané horúčkou a vyrážkou celeho tela. Pri ochorení tehotnej ženy však môže dôjsť k závažnému poškodeniu plodu.

Mudr. Lucia Schwartzová, Red