Skvelý sex - a to je všetko?
Predstavte si situáciu, že  váš vzťah je vášnivý, sex je naozaj prvotriedny, ale to je asi všetko, čo vás s partnerom spája. Voľný čas spolu netrávite, jeho priatelia vás nezaujímajú, životné hodnoty, ktoré vyznáva sú vám cudzie, máte odlišné plány do budúcnosti a komunikácia medzi vami viazne. Myslíte si, že takýto vzťah je hlboký a plný intimity? Naozaj vám stačí, že máte ten najskvelejší sex?

Nie každý problém riešte sexom.
Zdroj: Shutterstock

10 verzus 90
Sex zohráva v partnerskom spolužití nepochybne dôležitú úlohu. Existujú vzťahy, v ktorých fungujúci sex drží konfliktné manželstvo aspoň určitú dobu „nad vodou“ a naopak, niektoré nádejné manželstvá môže sexuálny nesúlad rozbiť. Často je to tak, že ak sexuálne spolužitie v manželstve funguje, tak sex tvorí 10 % vzájomnej komunikácie. Ak však nefunguje, tvorí až 90 % všetkých problémov a konfliktov.

Povznesie i ublíži
Sex je veľkou motiváciou, ale aj lepidlom, ktoré spája partnerské vzťahy. Lenže rovnako ako dokáže ľudí povzniesť, dokáže ich aj zotročiť. Je to nástroj, ktorým môžeme najbližšiemu človeku ukázať ako silno ho milujeme, ale môžeme ním aj ublížiť na tom najcitlivejšom mieste – v dôvere. Navyše, každý tlak na partnera v sexuálnej oblasti vám sex môže znechutiť, ak nie sprotiviť.