Problém nastáva, keď ide o utajenie niečoho, čo by druhého partnera ranilo a vnieslo by do vzťahu nedôveru a stratu úcty. Ak máte podozrenie, že partner vám niečo tají, pomocou týchto signálov ho môžete odhaliť.

Zmenený tón hlasu
Spoľahlivým indikátorom toho, či je k vám partner úprimný je zmenený tón hlasu, ktorým k vám hovorí. Možno si dopredu pripravil „prejav“, ktorým vám chce niečo zatajiť. Možno vás oklame obsahom, ale určite neudrží pod kontrolou tón hlasu. Keď si všimnete zmeny samotného tónu alebo aj pokašliavanie či sťažené dýchanie, môže ísť o znak toho, že sa vás snaží oklamať, a preto sa pri vás necíti komfortne. Sú to neverbálne prejavy, ktoré nedokážeme vedome kontrolovať.

Vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo uprený pohľad
Keďže oči sú bránou do duše, veľmi rýchlo sa nimi prezradíme. Človek, ktorý má niečo za lubom a chce pred nami niečo tajiť, nedokáže spontánne „pracovať“ očami. Buď sa nám pohľadom vyhýba a nedokáže sa nám uvoľnene pozerať do očí alebo bude chcieť dokázať, že to dokáže, ale jeho pohľad bude uprený, neuvoľnený a silený.