Kláštor a kostol, Šaštín-Stráže

okres Senica

Jedným z centier uctievania patrónky Slovenska Panny Márie je Kláštor a Kostol Sededembolestnej Panny v Šastíne z roku 1736, ktorý navštevujú tisíce pútnikov zo Slovenska i zahraničia. Po kanonickom vyšetrení vyhlásili za zázračnú jej šaštínsku sochu. Svätostánok postavili paulíni a vysvätila ho cisárovná Mária Terézia. V roku 1964 kostol ako prvý na Slovensku čestným titulom bazilika minor (menšia bazilika) honoroval pápež Pavol VI.

pútnické miesta
Zdroj: Slovakia.Travel