Podľa nej typ svojej osobnosti zistíte tak, že si z každej zo štyroch základných oblastí štýlom buď-alebo vyberiete jednu. (Alebo si urobte podrobný online test na internete.) Dostanete tak ŠTYRI PÍSMENÁ, ktoré vyjadrujú vašu osobnosť.

  • Energia a vyjadrenie človeka, otvorenosť alebo uzavretosť?: Extravert (E) vs Introvert (I).
  • Metóda, akou spracúvate informácie: Zmyslami (S) vs Intuíciou (N).
  • Spôsob, akým sa rozhodujete: Emóciami (F) vs Hlavou (T).
  • Spôsob, akým si organizujete život: Organizovaný (J) vs Impulzívny (P).

Diplomatka
Patríte sem, ak ste osobnostný typ INFJ, INFP, ENFJ alebo ENFP.
Diplomatky sa zameriavajú na ľudské hľadiská situácie. Ak sa všetci ostatní obávajú praktických krokov alebo reakcií okolia, ony sa zastavia a spýtajú sa na pocity a rozpoloženie ostatných. Hodnotu tejto priamej, starostlivej komunikácie netreba podceňovať.
V stave krízy sa sústreďujú diplomatky najmä na vnútornú stránku ľudí, snažia sa a pomáhajú nielen prežiť, ale aj zachovať si určitú dôstojnosť a kvalitu života. A nastaviť ciele, ktoré by sa mali uprednostniť. Táto starostlivosť často stmeľuje ľudí v ťažkej situácii.

Mali by však držať na uzde svoje fantázie a intuitívne myšlienky, najmä tie negatívne, lebo tie môžu nepravdivo zaťažiť ich vnímanie reality. Prílišný optimizmus zase môže viesť k ignorovaniu rizík. Nemali by sa skrátka zakukliť do seba, ale občas počúvnuť aj druhých, aby nepodľahli tlaku negatívnych správ.