Rozvod je vždy nepríjemná vec, a to dokonca aj vtedy, ak sa obe strany snažia vyriešiť ho v čo najpriateľskejšom duchu. Mnohé totiž nezávisí len na nás. Medzi klasické potenciálne výbušné témy patria spoločné deti a majetok. Zároveň do celého rozvodu neraz vstupuje aj vaša či partnerova rodina, mnoho ráz má každý z členov iné predstavy o konci (či príčinách) konca vášho manželstva. A tak potom neustále intrigy, kritika či prieky zo strany rodinných príslušníkov môžu byť omnoho stresujúcejšie, než rozvod samotný.

d
Zdroj: Shutterstock

Verte, vaša svokra vám to nezabudne ešte aspoň dvadsať rokov! Áno, toto všetko sú veci, na ktoré sa treba pripraviť. Situácia je o to nepríjemnejšia, ak ste na svojich, či manželových blízkych odkázaná po finančnej či inej stránke. Mnoho párov žije u jedného z rodičov v prenájme či podnájme, veď zariadiť si vlastnú domácnosť je nad ich možnosti. Po krachu manželstva je pre druhú stranu veľmi náročné zostať pod jednou strechou, a predstava nového vzťahu je skutočne nereálna.