* Na archívnej snímke z 8. marca 1978 z bratislavských Závodov MDŽ je zdokumentované, ako sa vedenie Cvernovky vzorne stará o pracovníčky, ktoré tvorili tri štvrtiny zamestnancov továrne.

MDŽ za socializmu.
Zdroj: Archív

* Nesmel chýbať ani kultúrny program. Už deti v škôlkach pripravovali mamičkám darčeky. A bez vystupovania iskričiek či pionierov sa nezaobišlo žiadne zhromaždenie.