Niektorí psychológovia a psychologičky metódu dodnes používajú na skúmanie osobnostných charakteristík a emocionálneho fungovania človeka. Môže slúžiť aj na odhalenie porúch myslenia či depresií, najmä v prípadoch, keď sa pacienti zdráhajú otvorene popísať svoje dojmy a majú s niečím, z kariet vyplývajúcim, podvedomý problém.

AKO PREBIEHA TEST:

Pozorne sa zahľaďte na karty a navnímajte svoje vnútorné reakcie. S ktorou máte najväčší problém, prípadne vás pohľad na ňu ochromí náložou rozporuplných pocitov? Skúste si ich zapísať. Potom si prečítajte vysvetlenie.

1

Rorschach
Zdroj: Shutterstock

Pri pohľade na prvú kartu sa respondenti často pýtajú, ako by mali postupovať, či majú obrazec otáčať a podobne. Tieto otázky však nie sú pre výklad veľmi dôležité, ani to, či na nich vidia motýľa či netopiera. Základná karta poskytuje informácie najmä o tom, ako riešia novú a stresujúcu úlohu.