Ak by sme mali napísať všetko, bol by z toho román, a nie článok. Vybrali sme preto tie najreprezentatívnejšie prejavy, na ktorých by mali chlapi popracovať, aby sa opäť mohli vrátiť k nálepke „páni tvorstva“.

s
Zdroj: Shutterstock

Keď je z chlapa iba „sľubotechna“
Muži dokážu priviesť svoje partnerky k zúrivosti, ak opakovane sľúbia, že urobia, čo od nich chcú, no vykašlú sa na to. Muži to často robia preto, aby mali v danej chvíli pokoj a dúfajú, že žena na prosbu zabudne. Väčšinou sa prerátajú, pretože pamäť žien je v takýchto situáciách nezlyhateľná. Nečudo, že sa muži stanú v očiach ženy nespoľahlivými, ak ich pravidelne odbíjajú planými sľubmi.

Keď sú mĺkvi a nechcú komunikovať
Komunikatívnosť závisí od viacerých faktorov. Od temperamentu človeka, jeho osobnostnej štruktúry či úrovne vzdelania. Pôvod má aj v tom, že muži museli pri love dlho mlčať, aby neodplašili zver. Naopak, ženy žili v komunite, a tak je pre nich komunikácia prirodzená. Kým žena denne použije viac ako 20 tisíc slov, zvukov, gest a mimických prejavov, chlap sotva 7 tisíc. Hoci je mlčanie pre mužov prirodzenejšie než pre ženy, nechráni ich pred problémami, ktoré vyplývajú z neochoty komunikovať.