1. Finančná nevera
Okrem citovej nevery existuje aj nevera finančná. Takáto nevera sa týka zatajovaných dlžôb, alebo naopak dedičstva či iných finančných záležitostí pred svojím partnerom alebo partnerkou. Čo sa týka financií, v manželstve by mali byť obaja partneri úprimní, lebo len tak sa dá vybudovať a udržiavať vzájomná dôvera.

d
Zdroj: Shutterstock

Ak jeden či obaja manželia taja pred tým druhým nejaký dlh, vezmú si pôžičku bez vedomia toho druhého a klamú, aby tieto veci zakryli, hrozia vážne problémy. Narušená dôvera sa získava späť len ťažko a takéto situácie, kedy sú manželia voči sebe neúprimní ohľadom peňazí, často vedú k rozvodom.

2. Nedostatok peňazí
Dnešná doba je ťažká a mnohé rodiny bojujú s nedostatkom peňazí. To sa neraz podpíše aj na vzťahu manželov – hádky sa stávajú pravidelným údelom, manželia sa neraz začnú obviňovať, kto nesie väčší podiel viny na finančnej tiesni, vyhadzujú si na oči rôzne problémy. Je ťažké ustáť takéto náročné situácie, keď rozpočet nestačí na bežné živobytie. Aj tieto situácie často vedú ku koncu vzťahu. Výsledkom finančnej tiesne býva aj to, že muži odchádzajú za prácou do zahraničia, čo máva v nejednom prípade takisto negatívny dopad na manželstvo, keďže manželia sú oddelení a nie každý vzťah takéto odlúčenie ustojí.