3. Čo situácia pre vás oboch znamená?
Ak si situácia vyžaduje obetu od vás alebo od partnera, úžitok jedného a strata druhého by nemali byť na rovnakej úrovni. Ak budú tieto dva pocity pomerné, zrejme ste sa rozhodli nesprávne. Pracovná cesta a rodinná oslava v rovnakom čase môžu byť dobré dôvody na zváženie. Rozhodnutie by však malo prísť až po tom, ako si spolu prejdete, čo to pre vás znamená, kedy ide skôr o jednorazovú, kedy o pravidelnú a kedy o výnimočnú udalosť, ktorú je možné zrušiť či presunúť a čo to pre vás jednotlivo znamená.

Nie je príjemné pravidelne zdôrazňovať partnerovi svoju obetu.
Zdroj: Shutterstock
Nie je príjemné pravidelne zdôrazňovať partnerovi svoju obetu.

4. Vie váš partner, že ste ustúpili?
Nie je príjemné pravidelne zdôrazňovať partnerovi svoju obetu, ale ak ustupujete automaticky a bez toho, aby si to uvedomil, možno nebude schopný oceniť vašu nesebeckosť. A ak budete v sebe dusiť priveľa, môže sa to pretaviť do inej oblasti vzťahu, v ktorej začnete svojho partnera podvedome viniť.

5. Neexistuje lepšie riešenie?
Prv než urobíte krok vzad, mali by ste zvážiť dostupné možnosti, ktoré nevyžadujú obetu ani od jedného z vás. Ak túžite po poznávacej a dobrodružnej dovolenke a partner po tropickej a oddychovej, určite sa nájde riešenie, ktoré zohľadní obe vaše túžby. Kompromis sa, samozrejme, nedá robiť všade, ale často sa ním dá zmierniť dôsledok obety.

6. Viete vyjednávať?
Hoci partnerské vzťahy si často vyžadujú najväčšiu mieru sebazaprenia a trpezlivosti, tieto vlastnosti sa môžu najviac vyplatiť. Ak na niečo vôbec nemáte náladu, môžete ustúpiť, no vzápätí to prekryť svojou požiadavkou – ísť na výlet tam, kam chce partner a večer stráviť tak, ako sa páči vám.

7. Aká je vaša motivácia?
V mnohých ohľadoch ide o najdôležitejšiu otázku. Štúdie ukazujú, že pozitívna motivácia môže až „karmicky“ vylepšiť aj výsledok. Ustúpili ste, aby bol váš partner spokojný a váš vzťah napredoval, alebo preto, že sa obávate reakcie a nechcete vyvolať hádku? Pôvodný dôvod sa tak či onak časom ukáže, a ak motivácia nebola úprimná, obaja budete menej spokojní. A ak aj bola a partner to veľakrát neocenil, potom asi ide už o celkom iný problém.