Stereotypné myslenie sa medzi slovenskou populáciou nevyhýba ani téme násilia páchaného na ženách. Spochybňovanie viny násilného partnera alebo ospravedlňovanie jeho správania je na Slovensku pomerne časté a môže byť jednou z prekážok, ktoré bránia žene zažívajúcej násilie odísť z násilného vzťahu.

Podľa údajov vyplývajúcich z nového prieskumu násilia páchaného na ženách na území Slovenska sa až 35 % ľudí prikláňa k názoru, že ak žena neodíde z násilného partnerského vzťahu, je spoluzodpovedná za situáciu, v ktorej sa nachádza.
Každý druhý Slovák sa stretol s násilím v partnerských vzťahoch.

domace nasilie
Zdroj: Shutterstock

Až 77 % opýtaných obyvateľov Slovenska si myslí, že násilie v partnerských vzťahoch sa týka veľkej časti spoločnosti a malo by sa mu venovať viac pozornosti. Viac ako polovica opýtaných Slovákov a Sloveniek tvrdí, že vo svojom blízkom okolí pozná človeka, ktorý má skúsenosti s násilím v partnerských vzťahoch.

Dáta však jednoznačne poukazujú na fakt, že s problémom násilia sa stretáva výrazne viac žien ako mužov, rovnako tak ľudia mladší ako 55 rokov. Najčastejšími formami násilia, s ktorými sa opýtaní stretli sú psychické a fyzické násilie.
Slováci spochybňujú vinu násilného partnera.