Starí rodičia by nemali deti vychovávať, ale ich rozmaznávať, tvrdia psychológovia. Mali by si totiž uvedomiť, že sú minimálne o dve generácie starší a prešli inou výchovou, ako dnešné deti.

Dva uhly pohľadu
Je prirodzené, keď starí rodičia majú na výchovu úplne iný pohľad ako vy. Buď sú až príliš benevolentní a svojim vnúčatám všetko dovolia, alebo naopak, sú rázni, prísni a zásadoví. Pobyt u nich sa teda môže razom zvrhnúť na vojenský tábor s prísnymi pravidlami. Keď svoje deti zveríte na istý čas do opatery starých rodičov, môže sa stať – najmä pri tých dominantnejších, že ich začnú prevychovávať na svoj obraz a vašu výchovu úplne zdegradujú. Odrazu budete v ich očiach najhoršia matka, ktorá nezvláda výchovu vlastných detí, a oni sa pasujú do úlohy tých, ktorí musia všetko dostať na správnu koľaj.

Porozprávajte sa
Do akej miery majú teda starí rodičia právo zasahovať do výchovy vlastných vnúčat? Jednoducho povedané, starí rodičia by sa nemali snažiť za krátky čas (napríklad počas letných prázdnin) prevychovať vnúčatá na svoj obraz. Výchova by mala vždy zostať na pleciach rodičov. To však neznamená, že do nej vôbec nemajú právo zasahovať, musia to však robiť citlivo a s mierou. Autoritatívne vynucovanie si svojich pravidiel za každú cenu totiž môže viesť k zbytočným hádkam a nedorozumeniam medzi vami a k znechuteniu zo strany detí.

Stanovte si pravidlá, predídete zbytočným sporom.
Zdroj: Shutterstock
Stanovte si pravidlá, predídete zbytočným sporom.
  • Ak cítite, že sa nedorozumeniu nevyhnete, lebo na výchovu má každý z vás iný názor, stanovte si jasné pravidlá. Keď ich obe strany rešpektujú, môžu si aj starí rodičia bez konfliktov a nedorozumení vychutnávať prvé krôčiky a slovíčka dieťatka, no zvládnu aj zanovitých pubertiakov.
  • Starí rodičia by nemali silou-mocou pri výchove vnúčat presadzovať svoje názory. O tom, čo sa obom stranám nepáči, sa treba porozprávať. Nikdy to však nerobte pred deťmi. Ideálne je, keď si to poviete v súkromí medzi štyrmi očami.