Mnohí rodičia používajú fyzické tresty pravidelne a nevidia na tom nič zlé. Nevedia si predstaviť lepší a účinnejší trest za menšie či väčšie prehrešky svojich detí a spôsob určenia hraníc. Stále však pribúda rodičov, ktorí by na svoje deti ruku nezdvihli a radšej hľadajú iné cesty a metódy výchovy.

Ktorý spôsob je vlastne správny?
Existujú mnohé argumenty proti používaniu telesných trestov vo výchove. Deti, ktoré často rodičia fyzicky trestajú, nadobúdajú pocit, že bitka je niečo prirodzené a je to normálny spôsob, ako si presadiť svoje. To môže skôr či neskôr viesť k agresivite a násilníckemu správaniu takýchto detí.

Psychológovia tiež poukazujú na to, že časté bitky v detstve sú neraz aj jednou z príčin emocionálnych problémov, ktoré si dieťa so sebou ponesie celý život. Neschopnosť nadviazať alebo udržať partnerský vzťah, prílišná plachosť, uzavretosť do seba a mnoho ďalších oveľa vážnejších psychických ťažkostí je veľakrát dôsledkom práve fyzických trestov v mladosti.

Častým používaním fyzickej sily si preto dieťa môže vybudovať nedôveru k rodičom.
Zdroj: Shutterstock
Častým používaním fyzickej sily si preto dieťa môže vybudovať nedôveru k rodičom.

Pokiaľ je dieťa vychovávané za pomoci faciek a úderov, vážne to ohrozuje aj jeho vzťah k rodičom. Rodičia sú pre dieťa najbližšími osobami, ktoré ho majú chrániť a vyvolávať v ňom pocit absolútneho bezpečia. Častým používaním fyzickej sily si preto dieťa môže vybudovať nedôveru k rodičom, čo máva za následok klamanie, úteky z domu a iné závažné rodinné situácie.