Sústredili ste sa iba na negatíva
Podľa psychológov majú ľudia vo vzťahu tendenciu sústrediť sa predovšetkým na negatívne vlastnosti partnera. Svoju pozornosť venujú tomu, čo im vadí a prekáža, pričom pozitívne vlastnosti druhej osoby pokladajú za samozrejmosť. Komunikácia medzi partnermi následne prebieha najmä na báze vzájomnej kritiky a obviňovania. Ak ste sa dlhodobo zamerali iba na partnerove negatívne vlastnosti, prehliadali ste jeho silné stránky a pozitíva a podcenili ste pochvaly a ocenenia nečudo, že to váš vzťah neustál.

Nerobili ste vzájomné kompromisy
Problémom mnohých vzťahov je, že jeho aktéri nechcú zo svojich stanovísk ustúpiť ani o kúsok a kompromis považujú za prehru. Prehnane vysoké nároky a neochvejné presvedčenie o vlastnej pravde položili už na lopatky nejeden vzťah. Kompromisy, ktoré sú základom harmonického vzťahu, vie dnes robiť len málokto. Lenže úspešné partnerstvo je založené na umení robiť kompromisy. Inak zákonité zlyhá.

Mali ste od seba nereálne očakávania
Ísť do vzťahu s druhým človekom so sebou vždy nesie riziko. Problém nastáva, ak očakávame, že vzťah bude dokonalý a partner či partnerka nám budú vedieť čítať myšlienky. Podľa psychológov sú práve prehnané očakávania jedným z najväčších kameňov úrazu. Môže za to nedostatočné poznanie partnera, naše vysoké nároky či podcenenie vzájomnej komunikácie.