Čo sa smie a čo nie na balkóne v paneláku?

Čo sa smie a čo nie na balkóne v paneláku?

Susedia bez zaváhania zapália gril na balkóne alebo hlučne žúrujú až do rána? Kde sú hranice, kam až môžu zájsť? Radí právnik Braňo Mráz.

Grilpárty na balkóne
Ak niekto zapáli gril na balkóne bytového domu, nejde o priestupok, ale o občianskoprávnu záležitosť. Ak vám do bytu stúpa dym a sused ignoruje vaše upozornenie, postupujte takto:

1. Situáciu najprv riešte na schôdzi vlastníkov bytov. Môžete sa odvolať na paragraf 11, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a na Občiansky zákonník, paragraf 127.

2. Ochrany sa môžete domáhať osobne alebo písomne na obecnom alebo mestskom úrade, ktorý môže konanie suseda zakázať predbežným opatrením podľa paragrafu 5. Občianskeho zákonníka. Tým však nie je dotknuté vaše právo domáhať sa ochrany na súde.

3. Nápravu môžete žiadať aj podaním žaloby na súde individuálne alebo prostredníctvom správcu či spoločenstva vlastníkov bytov.

Rovnako postupujte, ak vás vyrušuje fajčenie v spoločných priestoroch domu, neustále štekanie susedovho psa či pretekanie vody z kvetináčov na balkóne, ktorý je o poschodie vyššie.

Neznesiteľný hluk
Každý z nás je citlivý na nepríjemné, silné a rušivé zvuky. Niekoho hluk iba znervózňuje, no citlivým alebo chorým ľuďom môže spôsobiť aj psychické problémy. Ako môžete reagovať, keď vás susedia podchvíľou obťažujú neznesiteľným hlukom v spoločnom dome alebo na svojom pozemku?

Pokúste sa susedovi pokojne dohovoriť. Ak sa nedohodnete, obráťte sa na obecný alebo mestský úrad – osobne alebo písomne. Obec to môže riešiť prostredníctvom mestskej alebo obecnej polície ako priestupok a dotyčnému uložiť sankciu, napríklad pokutu. Ak sa situácia bude naďalej opakovať, môžete tento občianskoprávny spor riešiť súdnou cestou.  

Umývanie riadu: Záleží na teplote aj minutej vode

Čo sa týka rušenia nočného pokoja, zavolajte na políciu (v meste na mestskú políciu). Za nočný čas sa považuje interval od 22. hodiny do 6. hodiny ráno. Ak niekto porušuje nočný pokoj hlukom alebo vibráciami, napríklad vŕtaním do steny, a neuposlúchne ani výzvu verejného činiteľa, podľa zákona sa dopúšťa priestupku.

Čo na to zákon?
V Občianskom zákonníku je všetko zhrnuté v paragrafe 127, ods. 1: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku.

Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Autor: Jana Brožíková
Foto: Shutterstock

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Domáce práce"

Poradňa