Čo je to za porucha?
Vedci zo psychiatrickej kliniky v Budapešti potvrdili, že existuje súvislosť medzi týmto duševným ochorením a tvorivosťou. Bipolárna afektívna porucha je porucha nálad, ich radikálnych zmien a prudkých výkyvov, v ktorej sa depresívne epizódy striedajú s fázami mánie. V depresii človek upadá do ťažkého smútku, stráca vôľu pracovať, dokonca čokoľvek robiť, často sa mu nechce žiť, čo sa neraz končí pokusom o samovraždu.

V zriedkavejšej fáze mánie je zas človek vysoko aktívny, sebavedomý, zrýchlený. Ľudia obdarení umeleckým talentom dosahujú v tejto fáze úžasný rozlet tvorivosti, ktorý podporuje aj ich zvýšená citlivosť, vnímavosť a neraz vypäté prežívanie emócií... Pravdou však je, že veľa skvelých umeleckých diel vzniklo aj v stavoch depresie.

1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) bol nepochybne génius. Autor nezabudnuteľnej Malej nočnej hudby a Requiem sa ako 35-ročný nakazil infekčnou chorobou, ktorej zakrátko podľahol.
Zdroj: UniversalImagesGroup
1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) bol nepochybne génius. Autor nezabudnuteľnej Malej nočnej hudby a Requiem sa ako 35-ročný nakazil infekčnou chorobou, ktorej zakrátko podľahol.

Ktorí ďalší významní umelci trpeli na mániodepresiu? Klikajte ďalej...