Medové laboratórium SAV preskúmalo 43 vzoriek a len 7 z nich spĺňalo požadovanú úroveň antibakteriálnych zložiek, ktoré prirodzene vytvárajú včely. Len dve vzorky dosiahli Zlatú úroveň kvality, jedna Striebornú jedna a štyri Bronzovú. Ostatných 36 neobstálo vôbec!

Medové laboratórium SAV preskúmalo 43 vzoriek a len 7 z nich spĺňalo požadovanú úroveň antibakteriálnych zložiek, ktoré prirodzene vytvárajú včely. Len dve vzorky dosiahli Zlatú úroveň kvality, jedna Striebornú jedna a štyri Bronzovú. Ostatných 36 neobstálo vôbec!

Akademici upozorňujú, že med patrí medzi najčastejšie falšované výrobky a ohrozuje to živobytie poctivých včelárov. „Všetko to dobré, čo robí med medom bolo v týchto vzorkách mŕtve. Podiel antibakteriálnej aktivity  nedosahoval potrebnú úroveň a preto v tomto prípade nemožno hovoriť o mede, ako funkčnej a zdraviu prospešnej potravine.

Med ako obrana
Zdroj: Shutterstock

V praxi to znamená, že takéto produkty by sme nemali označovať ako med. Ak to robíme, uvádzame spotrebiteľa do omylu a ten v presvedčení, že si kupuje med s antibakteriálnymi účinkami, si v skutočnosti kupuje iba nefunkčnú potravinu, ktorá z hľadiska zdravia a budovania imunity nemá pre človeka žiadnu pridanú hodnotu,“  hovorí Juraj Majtán, autor laboratórnej analýzy medov.