Odborníčky radia: Ako byť sympatickejšia vďaka gestám?

Odborníčky radia: Ako byť sympatickejšia vďaka gestám?

Vaše pohyby a gestá vám môžu pomôcť v rôznych oblastiach života. Ako ich správne prečítať a nasmerovať? RADÍ: odborníčka na neverbálnu komunikáciu, F.A.M.E. Nora LAUKOVÁ.

Rečou tela vyjadrujete mnoho zo svojich pocitov aj osobnosti. Sebaistota, pozornosť, rešpekt, pokora, zdvorilosť, úcta, šarm, to všetko sa z nej dá vyčítať. „Mimorečové prejavy úspechu majú zásady. Ak ich dodržíte, dokážete byť úspešní, presvedčiť iných a zanechať v nich pozitívny dojem,“ vysvetľuje uznávaná odborníčka na reč tela Nora Lauková.

 

Úspešná reč tela = technika P-O-K-R-O-K

 • Priamy postoj
 • Očný kontakt/mimika
 • Kývnutie/hlava
 • Ruky/dotyky
 • Otvorenosť v gestách
 • Konverzácia s naklonením

Oči vyjadrujú záujem
Pohľad podľa odborníčky vytvára priestor na vzťah, ktorý si prajete nadviazať. Mal by trvať 3-5 sekúnd. Z očí do očí by ste sa mali pozerať tak, aby ste nevytvárali dojem nadradenosti, podradenosti ani nátlaku. „Sústreďujte sa na trojuholník medzi očami, ktorý vytvára priestor na vyvážené vnímanie druhej strany. Priamy očný kontakt je odrazom vašej osobnosti, záujmu a otvoreného nekonfrontačného vzťahu,“ približuje Lauková.

Úsmev upokojuje
Úsmevom a uvoľnenou mimikou tváre zas dávate najavo, že druhého človeka vnímate, akceptujete a máte ho rady, vysvetľuje sprievodkyňa rečou tela. Úsmev spôsobuje aj uvoľňovanie endorfínov, ktoré tešia a upokojujú. „Je to vhodný nástroj na vytvorenie základných vzťahových väzieb, komunikácie a priestoru medzi dvomi osobami. Ak je úsmev úprimný, dodáva vzájomný pocit akceptácie a uspokojenia.“

Telo znamená postoj
Držanie tela a hlavy má takisto veľkú moc. „Postoj hovorí o tom, aká ste, či pokorná, alebo autoritatívna, či sa budete s inými hádať, alebo spolupracovať. Môže byť prejavom záujmu alebo ľahostajnosti, prezrádzate ním aj nervozitu či pokoj alebo ochotu komunikovať a prijímať podnety.“

Úspešný postoj podľa odborníčky

 • Vzpriamená postava
 • Brada smerujúca vpred
 • Rovné a uvoľnené plecia
 • Váha tela rovnomerne rozložená na oboch nohách
 • Hlava naklonená mierne na stranu (zaujatie)
 • Pravidelné, vyrovnané dýchanie (akceptácia)

Pohyby signalizujú reakcie
Pohyby sú identifikátorom vašich reakcií a odrazom toho, čo si myslíte o druhých. Ich dynamika podľa Laukovej vyjadruje aj vašu osobnosť, pracovné nasadenie, aktivitu či životný štýl. „Príliš pomalé alebo nízke pohyby naznačujú, že ste viac premýšľavá, detailná, no taký máte aj postoj k práci či vo vzťahoch. Rýchle pohyby vyjadrujú nadšenie, ochotu i schopnosť rýchlo sa prispôsobiť prostrediu.“

Úspešné gestá podľa odborníčky

 • Pohyby voči druhému by mali byť iniciatívne, ale zároveň by mali navodzovať istotu, rešpekt a dôveru.
 • Gestá majú byť otvorené a priame, nie potláčané a skryté.
 • Pri gestikulácii treba držať lakte pri sebe a pohybovať len predlaktiami. Vyjadruje to empatiu.

Dotyky prezrádzajú emócie
Dotyky majú v našej kultúre podľa Laukovej významný vplyv, pretože prezrádzajú váš vzťah k tomu druhému, no aj to, ako ho prejavujete. Vyjadrujete ním, či druhú osobu akceptujete, tolerujete, alebo si ju k sebe nepripúšťate, prípadne sa ňou snažíte manipulovať. A to už od prvého telesného kontaktu – podania ruky.

Úspešné podanie ruky podľa odborníčky

 • Priame, vo vzdialenosti asi jedného metra.
 • Priamy by mal byť aj vzájomný pohľad do očí.
 • Ruku nevytáčajte, ale podávajte rovno s palcom smerom nahor.
 • Ruku druhého nestláčajte, nepotriasajte, nedotýkajte sa jej druhou rukou.
 • „Ubezpečujúce dotyky“ prejavujte len v intímnych alebo priateľských vzťahoch, a to pohladkaním, objatím, položením ruky na predlaktie alebo na chrbát. Vyjadrujete tým bezpečie, stabilitu a pokoj.

Ako a kde vystupovať (čo najlepšie)
RADÍ mentorka vedomej reči tela, BodyTalks Monika STEHLÍKOVÁ.
Ktoré gestá a vystupovanie sú ľuďom najsympatickejšie? „Všeobecne okolie veľmi dobre reaguje na prirodzenosť. Človek, ktorý je vnútorne v pohode sám so sebou, je vnímaný pozitívne a otvorene. Dokonca aj vtedy, ak s ním nesúhlasíte alebo sa vám nemusí ani páčiť jeho výzor. Ak je autentický, beriete ho,“ hovorí autorka knihy Tajomstvo reči tela Monika Stehlíková.

Autenticita rovná sa charizma
Autenticita osoby nie je úplne to isté ako prirodzenosť a nemusí ju predstavovať ani osobný pocit, že sa na nič nehráte, hovorí sympatická odborníčka na „neverbálku“. „Autenticita je v podstate osobná charizma. A tou je objavenie a uplatnenie vášho poslania a daru. Predstavte si ženu, volajme ju Lea, ktorá má súmernú postavu, peknú tvár, štíhle ruky, ale je pre ňu úplne prirodzené klopiť oči, sťahovať hrudník, až jej telo takmer nedýcha.

Na iných pôsobí neisto a nechápu, prečo si neverí, a hoci je sympatická, pôsobí rozpačivo. Lea o sebe vie, že jej sebavedomie kolíše, raz sa usmieva, inokedy je stiahnutá. Pýtam sa, je to pre Leu autentické? Myslím si, že nie. Jej reč tela len negatívne ovplyvnili životné skúsenosti,“ zamýšľa sa Stehlíková.

Dýchať znamená žiť
Aj keď je to pre neskúsené oko náročnejšie, aj podľa hĺbky dychu sa podľa odborníčky dá odhaliť, či je niekto sám sebou, napĺňa svoj potenciál a žije svoje poslanie alebo je utlačený okolím a skúsenosťami ako spomínaná Lea. „Kto zhlboka dýcha, ten žije!“ hovorí mentorka.

Ako upútať v dave
Na ulici si podľa odborníčky všímate v prvom rade inakosť a výraznosť. Či už je to výstredný klobúk, hlučný prejav, intenzívny zápach, očividne krásne alebo zdeformované telo. A na každom z vás je, aký typ pozornosti chcete upútať. „Mali by ste kráčať s vyrolovanou chrbticou a vnímať, ako sa pri tom dokážete vytiahnuť a vyrásť. Sústreďte sa na temeno hlavy, aby bolo pokračovaním chrbtice. Vďaka tomu hneď pocítite, že sa vám aj ľahšie dýcha a vaša sebaistota rastie,“ radí odborníčka.

Ako si polepšiť vo vzťahu
V plnohodnotnom a hlbokom partnerskom vzťahu by ste partnera nemali len „zrkadliť“, teda len opakovať po ňom štýl komunikácie a gest, ale aj vnútorne sa naňho naladiť, a to bez toho, aby ste stratili kontakt so sebou. „Vnímajte partnera, jeho náladu, plynutie gest, intenzitu jeho prejavu. Dôležitá je najmä vaša vnútorná motivácia – či ho chcete naozaj pochopiť a podporiť.“

Ako získať sympatie v spoločnosti
Najdôležitejším gestom v súčasnosti je podľa Moniky Stehlíkovej medzi priateľmi alebo v neformálnej spoločnosti hodiť mobil na dno kabelky a venovať sa ľuďom naokolo. Venovať im pozornosť, očný kontakt, blízkosť, úsmev, prípadne chápavé potľapkanie po pleci alebo súcitnú náruč.

Ako sa presadiť v práci
V pracovnom prostredí odborníčka odporúča najmä jemné naladenie sa na atmosféru naokolo a zároveň vnímanie vlastnej „kinesféry“, teda priestoru, z ktorého komunikujete a ktorý vás v podstate chráni. „Je to priestor okolo tela, metaforicky okolo duše, do ktorého si púšťate iba najbližších a iní ľudia patria až za túto pomyselnú hranicu. Ak si túto sféru uvedomíte, vnesiete do svojej práce väčší nadhľad a prirodzený odstup, z ktorého komunikujete efektívnejšie a zároveň si chránite vlastnú energiu,“ dodáva mentorka Stehlíková.

Autor: Bona Ondrášková
Foto: Shutterstock.com, archív odborníčok

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Zamestnanie"

Poradňa