Máte doma záškoláka? Môžete mať vážny problém!

Máte doma záškoláka? Môžete mať vážny problém!

Keď chodí vaše dieťa radšej poza školu ako do nej, pristrihnite mu krídelká. Inak môžete mať vážny problém!

Na dieťa nekričte a rozhodne neriešte vzniknutú situáciu v amoku a nahnevaná. Oveľa efektívnejší je pokojný rozhovor a ponúknutie pomocnej ruky. Snažte sa zistiť dôvod, pre ktorý nechce chodiť do školy. Jednorazové blicovanie je podľa psychológov ospravedlniteľné, dôležité však je, aby vám dieťa vysvetlilo dôvod svojho záškoláctva. Ujasnite si s ním pravidlá. Podľa niektorých psychológov je vhodné napísať dieťaťu dokonca ospravedlnenku. Písať ospravedlnenky pri dlhšie trvajúcom záškoláctve je však výchovne nevhodné, tomu sa radšej vyhnite.

Čo robiť?
Ak dieťa opakovane „blicuje“, malo by za svoju neúčasť v škole niesť následky. Porozprávajte sa s riaditeľom školy, zájdite za školským psychológom. Dôležité je, aby pedagóg vedel, že chcete problém riešiť. Dieťa však musí pocítiť, že urobilo chybu. Dajte mu trest v podobe zákazu hier na počítači, zatrhnutého internetu, televízie, stretnutí s kamarátmi či krátenia vreckového. No myslite na to, že určenie trestu je individuálne a u niektorých detí nemusí zabrať ani trest. Tínedžer dokonca môže voliť protiakciu v podobe úteku z domova, túlania sa, nadurdenosti, mlčanlivosti a podobne.

Pozor na úrady
Nech už je dôvod záškoláctva akýkoľvek, povinnú školskú dochádzku musíte mať pod kontrolou, inak môžete prísť o sociálne dávky. Na ich zastavenie stačí, ak dieťa neprihlásite na povinnú školskú dochádzku, ale aj viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac. Ak záškoláctvo oznámi riaditeľ školy príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej máte trvalý pobyt, môžete prísť o peniaze. Ak dostávate prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa, úrad práce vydá rozhodnutie, podľa ktorého bude posielať peniaze obci a nie vám. Ak poberáte takzvané náhradné výživné, pre záškoláctvo dieťaťa naň strácate nárok.

Autor: Marcela Martinková
Zdroj: ÚPSVaR

Báječný TIP
Dospievajúce telo ako zdroj úzkosti?


Otázky týkajúce sa svojho vzhľadu neriešia len dospelé ženy. Dove sa preto spýtal 5165 dievčat z celého sveta do akej miery sú spokojné samé so sebou. Výskum ukázal, že vzťah k vlastnému telu je zdrojom úzkosti mnohých mladých dievčat. Nevhodná poznámka či nedostatok komunikácie v rodine dokážu sebavedomím dospievajúceho dievčaťa poriadne zatriasť.

Zvládnuť obdobie puberty je pre rodiča nesmierne náročná úloha a nie je preto hanbou poradiť sa. Dove preto vytvoril príručku „Sama sebou“, ktorá má rodičom na celom svete pomôcť vychovať spokojné a šťastné mladé ženy. Príručka obsahuje rady a tipy ohľadne tých najdôležitejších tém majúcich vplyv na dievčenskú sebadôvery. Zapracujte na sebadôvery svojej dcéry a vyhrajte krásny kozmetický balíček produktov Dove.

Kliknite si na FB súťaž SEM.

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Špunti"

Poradňa