Máte doma záškoláka? Rodinná koučka vie, ako na neho

Máte doma záškoláka? Rodinná koučka vie, ako na neho

Radí rodinná koučka Petra Halahijová.

Najskôr zistite príčinu, prečo chodí vaše dieťa poza školu. Dôvodov môže byť veľa, napríklad aj prísna výchova. „Stretla som sa s prípadom, keď bola výchova rodičov príliš striktná. Syn chcel chodiť na umeleckú školu, rodičia ho nútili chodiť na gymnázium.

A tak chodil poza školu.“ Podľa Petry Halahijovej tresty ani podplácanie problém záškoláctva neriešia. „Každý prípad je individuálny. Ja napríklad neodporúčam, aby rodičia za dieťa alebo tínedžera niečo žehlili, ale skôr nechali deti prevziať zodpovednosť za svoje správanie.“

Prečo školu odmieta?

Čo však urobiť, keď sa dieťa bojí chodiť do školy, lebo ho tam šikanujú, má strach z učiteľky alebo sa mu škola nepáči? „Zistite príčinu odmietania školy,“ hovorí koučka. „Ak ide o šikanovanie, kontaktujte školu. Dieťaťu môže pomôcť psychológ. Poradí mu, ako situáciu vyriešiť a uvedomiť si svoju hodnotu a silné stránky.“ Dôležité je, aby ste reagovali okamžite. Zmena školy v tomto prípade situáciu nerieši.

Kategórie záškoláctva
Pravé záškoláctvo: Dieťa do školy nechodí, ale vy o tom nemáte ani tušenie.
Záškoláctvo s vedomím rodičov: O tom, že vaše dieťa občas nejde do školy, aj keď na to nemá vážny dôvod, viete a dokonca ho v tom niekedy podporujete. Stačí, keď ho necháte doma, lebo má sviatok, alebo potrebujete jeho pomoc v domácnosti.
Záškoláctvo s klamaním rodičov: Dieťa na vás zahrá, že mu je zle, ale jemu sa jednoducho nechce ísť do školy, lebo sa chce vyhnúť písomke.
Interné záškoláctvo alebo úteky zo školy: Spočívajú v tom, že dieťa síce príde do školy, ale v priebehu dňa si urobí „pauzu“. Schová sa v priestoroch školy alebo z nej odíde preč.

Zdroj Int.

Najčastejšie príčiny záškoláctva:
- zlý prospech
- ak dieťa porovnávate s rovesníkmi
- ak od dieťaťa priveľa očakávate
- zlá atmosféra v triede a šikanovanie
- prílišné nadanie a vynikanie nad rovesníkmi – môže vyvolávať sociálnu izoláciu, nudu až odpor ku škole
- nezáujem rodičov alebo ich nedôslednosť či, naopak, perfekcionizmus pri výchove
- spolužiaci, ktorí ho prehovárajú k absenciám alebo snaha o upútanie pozornosti
- snaha vychutnať si voľný čas

Strach z učiteľa
Dieťa môže mať strach z učiteľa, preto sa vyučovanie môže stať preňho trápením. Pomôže, ak sa s dieťaťom porozprávate a zistíte dôvod strachu. Dieťa mohlo prežiť konflikt s učiteľom, ale môže mať aj pocit, že učiteľ je stále namosúrený, zlý a neprístupný. „Pomôže, ak mu vysvetlíte, že aj učiteľ môže mať zlý deň a osobné problémy, preto nemá vždy náladu usmievať sa. Nech si predstaví učiteľku napríklad v komickej situácii, určite mu to pomôže,“ radí detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková.

Záškoláctvo v kocke
Čo hrozí žiakovi:
+ 1 až 6 neospravedlnených hodín – pokarhanie od riaditeľa školy
+ 7 až 13 hodín – zníženie známky zo správania o jeden stupeň
+ 13 až 30 hodín – zníženie známky zo správania o dva stupne
+ nad 30 hodín – zníženie známky zo správania o tri stupne

Čo hrozí rodičovi:
+ nad 15 neospravedlnených hodín v mesiaci – stiahnutie sociálnych dávok
+ nad 60 neospravedlnených hodín v školskom roku – priestupkové konanie
+ nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín v školskom roku – ide o trestný čin

Autor: Marcela Martinková
Foto shutterstock.com

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Špunti"

Poradňa