Mladí nevedia pracovať v tímoch, na prax nie sú pripravení

Mladí nevedia pracovať v tímoch, na prax nie sú pripravení

Na Táloch sa uskutočnila odborná konferencia Vzdelávanie pre trh práce. Hodnotilo sa, ako sú mladí ľudia odborne pripravení do života.

Analýza, prezentovaná v rámci konferencie okrem iného ukázala, že mladí ľudia nevedia pracovať v tíme, chýbajú im IT zručnosti a zlepšiť by sa mala aj prepojenosť školy s praxou. „Firmy si neuvedomujú, že bez toho, aby kooperovali so školami, nemôžu ďalej fungovať,“ hovorí organizátor konferencie Slavomír Terezka, riaditeľ Asociácie spoločností IT priemyslu.

„Za štyri roky si firma vie odsledovať žiaka a je to oveľa výhodnejšie ako vo keď do firmy prijmem neznámeho a nevyučeného človeka, s ktorým podpíšem zmluvu.“ Dôležitosť komunikácie medzi školami a praxou potvrdil aj riaditeľ jednej z najúspešnejších slovenských stredných škôl Slavomír Kožár zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

„Každý zamestnávateľ má svoje predstavy a my ich musíme počúvať,“ potvrdil Kožár. „U nás na škole sa stretávame s podnikateľmi  a hľadáme čo najväčší prienik zručností potrebných v praxi, určite nevyhovieme každému, ale snažíme sa nájsť čo najviac spoločných bodov. Ak sa k nám zástupcovia firiem prídu pozrieť, získajú reálny obraz, čo môžu od študentov očakávať.“

To, kde je situácia najkritickejšia, odhalila práve analýza, ktorú na konferencii predstavil Stanislav Drga, hlavný obchodný úradník spoločnosti GOPAS-IT školiace stredisko. „Treba zlepšiť prepojenie praxe so školami a primárne v IT sektore, školy by sa mali stať partnerom firiem. Školy majú totiž to najcennejšie, čo je aktuálne na trhu a to je ľudský kapitál, len ho treba vypilovať aj prostredníctvom praxe a školstva.“

Jednou z možností je aj vytvorenie tzv. OpenLabov, ktorých odborní zakladatelia chcú odovzdať čo najviac informácií a skúseností mladším generáciám, kým na to majú priestor a čas. Ďalším dôvodom je absencia šikovných mladých ľudí, ktorí vedia pracovať v tíme. Chcú takýmto spôsobom akcelerovať šikovné tímy či talenty do jedného celku. „Čo sa týka výučby, prebieha v čase riadneho vyučovania a zároveň v rámci praxe spomínanej odbornej školy,“ hovorí Grigor Ayrumyan výkonný riaditeľ WEZEO a dodáva: „Výučbu vedú ľudia, takzvaní Lab Mastri, ktorí sú pre študentov skôr mentormi ako učiteľmi.

Snažia sa dohliadať a radiť študentom pri riešení situácií, ale nikdy ich neriešia priamo za nich. Keďže jedným z princípov iniciatívy je tu “learning by doing”, preto platí, že 20 % výučby tvorí teória a 80 % predstavuje programovanie a projekty z reálneho sveta. Tí sa okrem praktických vecí učia pracovať v tímoch a popri tom si zdokonaľujú viaceré soft skills ako napríklad komunikačné zručnosti, tolerantnosť či ústretovosť.“

Technológia sa vo svete vyvíja rýchlo a ak chceme držať krok so všetkými zmenami, musia mať jednotlivci mať otvorenú myseľ, pokiaľ ide o prispôsobenie sa novej ekonomike. Podľa záverov konferencie bude teda v každej oblasti primárnou úlohou nájsť riešenia problémov súvisiacich s technológiami samostatne, vlastným prístupom. Inak nám utečie svet a školy budú do pracovnej praxe odovzdávať nepripravených mladých ľudí bez základných zručností.

Pozn. Projekt "VZDELÁVANIE PRE TRH PRÁCE „ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: bb
Foto: Shutterstock

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Špunti"

Poradňa