Neexistujú síce priame dôkazy, ktoré by spájali tvar chodidla s pôvodom človeka, vedecky je však dokázaná jedinečnosť chodidiel, napríklad, že ich tvorí až 25 percent všetkých kostí tela a každé chodidlo má až 26 kostí a 33 kĺbov. Naši predkovia verili, že existuje 5 klasických typov chodidiel podľa tvaru: grécky, rímsky, keltský, germánsky a egyptský. Každý z nich sa líši podľa pôdorysu, ale aj veľkosti prstov. Tieto tvary sú aj historicky idealizovaným zobrazením chodidla starými Grékmi, Egypťanmi a Rimanmi. Dajú sa rozlíšiť aj na slávnych sochách.

KRÁČATE V ŠĽAPAJACH SVOJICH PREDKOV?
Zdroj: shutterstock
KRÁČATE V ŠĽAPAJACH SVOJICH PREDKOV?

1. Grécke nohy 

Ako ich spoznáte:
Druhý prst na nohe (ukazovák) vyčnieva nad ostatnými vrátane palca. Ostatné prsty za ním sa rovnobežne zmenšujú. Preštudujte si chodidlá slávnych gréckych sôch. Zrejme budú „ukazovákom“ pripomínať vrcholiaci plameň. Tvar je aj geometrický koncept, ktorý starí Gréci používali v architektúre, umení, dokonca aj vo financovaní, z medicínskeho hľadiska však nie je ideálny. Môže spôsobovať bolesti, pretože ovplyvňuje rozloženie hmotnosti na chodidlo, podľa istej štúdie však poskytuje atletickú výhodu, keďže u profesionálnych športovcov je najbežnejší.

Čo značia:
Ľudia s gréckymi šľapajami sú sebavedomí, silní, kreatívni, často bývajú stredobodom pozornosti. Žijú rýchlo, nedopustia záhaľku a neustále sa niečím zaoberajú. Žijú v prítomnosti, tu a teraz. Ich impulzívne správanie často vedie k problémom, napríklad sa rýchlo nadchnú, ale nedotiahnu vec do konca.

nohy
Zdroj: Shutterstock

2. Keltské nohy

Ako ich spoznáte:
Keltské chodidlo má hutný, široký palec, vyšší ukazovák, prostredník dĺžky palca a dva rovnaké menšie prsty. Je vlastne kombináciou gréckej a germánskej nohy. Kelti sú synonymom západnej Európy, najmä Británie a Írska, ale ich pôvod je trochu nejasný a daný zmesou kultúr. Tvar špičky je zrejme preto rôzny. „Keltské“ regióny ako Cornwall, Škótsko, Wales a Severné Írsko sa totiž navzájom geneticky líšia.

Čo značia:
Keltská noha predznačuje impulzívnu, tvorivú a živú osobnosť. Srší nadšením a energiou založenou na inštinktoch. Tie však môžu byť niekedy mylné alebo príliš valcujú ostatných.