Ak chcete presvedčiť iného človeka o svojej pravde, nie vždy sa vám to musí vyplatiť. V princípe totiž často vylučujete iné možnosti  a tlačíte niekoho do situácie, keď s vami buď súhlasí, alebo sa pohádate.

Silvia LANGERMANN
Zdroj: Photographer: Richard Gasperan
Silvia LANGERMANN

Dvaja na rozhovor
Ako sa správne rozprávať a argumentovať, vie psychologička Silvia Langermann. Vraví: „Ak s vami niekto nesúhlasí, nazvete ho sebcom, egoistom alebo neempatickým spoločníkom, ktorý vás vôbec nepočúva. Lebo máte len jeden cieľ – dosiahnuť, aby vám ten druhý pritakával a rozhovor by tak mal pre vás zmysel.“

To by však podľa odborníčky znamenalo, že budete mať po svojom boku buď submisívneho partnera, alebo človeka, ktorý sa s vami nebude ani rozprávať, lebo to váš vzťah nikam neposunie. Výsledok? Skončí sa to tak, že sa nebudete rozprávať  s partnerom, ale s niekým iným, kto s vami bude len súhlasiť.