Výška starobných dôchodkov dlhodobo nezodpovedá predstavám Slovákov. Mnohí sa musia mesiac čo mesiac uskromniť alebo si niekde privyrobiť, kým im zdravie slúži. Seniorom však neraz utekajú peniaze cez zvýšenú spotrebu, za ktorou často stoja emočné nákupy, napríklad akciových potravín či zľavnených darčekov pre rodinu.

Senior,Mature,Business,Woman,Holding,Paper,Bill,Using,Calculator,,Old
Zdroj: Shutterstock

Hrozba exekúcie
Finančné plánovanie je najdôležitejším krokom aj v penzii. Možnosti príjmov sa znižujú a väčšina seniorov sa musí spoľahnúť na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, no finančné záväzky sa nemenia, v horšom prípade narastajú. „Z hľadiska exekúcií sú dôchodcovia jednou z najohrozenejších skupín. Podľa zákona sa totiž aj dôchodok berie ako príjem, ktorý rovnako podlieha riziku exekúcie, čo znamená, že dôchodok môže klesnúť až na úroveň životného minima,“ varuje odborník.

Kde ušetríte?
Čo robiť, ak výška mesačného dôchodku nestačí na pokrytie potrieb? Podľa odborníka treba preskúmať, či sú všetky výdavky nevyhnutné. „Práve dôchodcovia sú skupinou najnáchylnejšou na rôzne akcie a zľavy v obchodoch. Nie je preto prekvapením, keď pri finančnom audite seniori zistia, že práve tam míňajú najviac,“ hovorí Peter Gurecka. Značná úspora sa dá dosiahnuť pri optimalizovaní pravidelných výdavkov na bývanie, stravu, služby mobilného operátora. Zvážiť treba aj náklady na auto a pohonné hmoty. Najväčšiu úsporu môže priniesť výmena väčšieho domu/bytu za menší. Je to drastická zmena, ale finančne najvýraznejšia.