FIALOVÁ

 • Ste perfekcionistka, ktorá v živote potrebuje emocionálnu istotu.
 • Ste veľmi dobročinná a vnímavá k veciam, ktoré ostatní nevidia.
 • Máte britkú myseľ a pohotový humor.
 • Váš vnútorný kompas roztáča najmä silná intuícia.
 • Prekypujete charizmou, ste ako ľudský magnet.
 • V kolektíve šírite tvorivosť, považujú vás za vizionárku a modernizátorku.

ČIERNA

 • V živote sa usilujete o moc a kontrolu, ale zároveň ste intuitívna a umelecky založená.
 • Ste individualistka a zásadné záležitosti nezdieľate s ostatnými.
 • Ste nadpriemerná, svetácka, decentná, slušná a vznešená.
 • Ceníte si svoj vnútorný svet a chránite svoje súkromie.
 • Ste autoritatívna, presvedčivá a v medziach dramatická.
 • Máte pod kontrolou seba aj väčšinu situácií.
 • Iní vás vnímajú ako vážnu a niekedy sa vás obávajú.