K bežným rekvizitám patrí napríklad spínací špendlík, ihly, krieda, mŕtva mucha, sušená pena z mlieka či sviečka použitá pri svadobnom obrade. Zohnať však zajačiu labku, kamene zo žalúdka sliepky, kadidlo, plienku z krstu nemluvňaťa, mydlo, ktorým umývali mŕtveho, prípadne chlieb z karu, je oveľa zložitejšie. Na čo slúžia? A na ktoré pomôcky by ste mali radšej zabudnúť?

Spínací špendlík a ihla
Spínací špendlík má v mágii dvojaké využitie: pomôže, ak napríklad strácate pamäť, niekedy aj pri epilepsii. Stačí, ak si ho pripnete na odev. Ale môžete ho využiť aj ako bariéru pred únavným kolegom. Ihly majú využitie nielen pri štopkaní ponožiek, ale aj pri liečení chorôb. Ešte nepoužité ihly vyberte zo škatule a napodobňujte nimi pohyby, akoby ste šili.

Drops,Of,Blood,From,The,Tip,Of,The,Medical,Syringe.
Zdroj: Shutterstock

Zo zvieracej ríše
Svoje miesto vo svete mágie si našli aj časti mŕtvych zvierat. Zajačia labka nie je len amulet, môžete ju použiť aj na neverného muža. Záletníkovi ju položte pod matrac a želajte si, aby už nechodil za inou. Kamene vybrané zo žalúdka mŕtvej sliepky zas majú pomôcť človeku po porážke. Chorý ich má držať v ruke, kráčať súbežne so stenou a držať sa jej. Využitie našli aj mŕtve muchy, ktoré skapali počas jesene na parapete. Položte ich na okno tam, kde sú v rodine neustále hádky.

Pri chorobe aj umieraní
Počas veľkých cirkevných sviatkov sa vraj oplatí zbierať penu z mlieka. Vysušte ju a neskôr použite pri umierajúcom. Tento magický prášok mu má pomôcť k ľahšiemu odchodu zo sveta – najmä ak ťažko zomiera. Kadidlo má zasa silu vyhnať z miestnosti nečisté energie a ničiť zlé sily. Ide najmä o neprajných duchov. Aj obyčajná krieda má mnoho využití, ale ak použijete posvätenú, znásobíte jej účinok. Ak ňou okolo ťažko chorého nakreslíte kruh, má mu pomôcť vystrábiť sa z choroby oveľa rýchlejšie.